Tipy a triky

Přestože většina funkcí ve VariCADu je jednoduchá, systém nabízí v některých případech řešení, ne na první pohled zřejmá:


Změna pohledu

 • Při současném stisku Ctrl a Shift kláves, levého tlačítka myši a pohybu kurzoru, dojde k rotaci pohledu.
 • Je-li stisknuto pravé tlačítko myši a kurzorem pohybováno, spustí se rotace 3D pohledu.
 • Při současném stisku pravého (stisknout jako první) tlačítka myši a k němu levého tlačítka myši a pohybu kurzoru, dojde k rotaci pohledu.
 • Při současném stisku Ctrl klávesy, levého tlačítka myši a pohybu kurzoru, dojde k posunu pohledu (PAN).
 • Při současném stisku Shift klávesy, levého tlačítka myši a pohybu kurzoru, dojde k Zoomování pohledu. Je-li pohyb kurzoru dolu, obraz se zvětšuje, je-li pohyb nahoru, obraz se zmenšuje.
 • Při současném stisku pravého (stisknout jako první) tlačítka myši a k němu středního tlačítka myši a pohybu kurzoru, dojde k Zoomování pohledu. Je-li pohyb kurzoru dolu, obraz se zvětšuje, je-li pohyb nahoru, obraz se zmenšuje.
 • Při současném stisku středního (stisknout jako první) tlačítka myši a k němu levého tlačítka myši a pohybu kurzoru, dojde k posunu pohledu.
 • Je-li stisknuto prostřední tlačítko myši a kurzorem pohybováno, spustí se posun pohledu.

Natočení pohledu o konkrétní úhel je možné pomocí současného stisku kláves Ctrl, Shift nebo obě a šipky:

 • Levá šipka - otočí pohled okolo osy Y vlevo.
 • Pravá šipka - otočí pohled okolo osy Y vpravo
 • Šipka nahoru - otočí pohled okolo osy X nahoru.
 • Šipka dolu - otočí pohled okolo osy X dolu.

Každá kombinace stisku klávesy se šipkou otočí pohled o nastavený úhel.


Výběr položek mezi příkazy

2D/3D položky lze vybírat po zadaném příkazu nebo před zadáním příkazu (mezi příkazy). Po výběru položek lze volit příkaz z ikonového menu (v některých případech) nebo po stisku pravého tlačítka myši z pop-up menu. Pro výběr jen jedné položky stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši. Nabídka příkazů v pop-up menu je omezená a řídí se momentální situací. Upřednostněny jsou editační a transformační funkce. Nastavení je možné příkazem "CFG".

 • Kliknutí pravým tlačítkem myši po výběru 3D nebo 2D položek se otevře pop-up menu obsahující odpovídající funkce. Pop-up menu může obsahovat různé možnosti podle vybraných položek
 • Kliknutí pravým tlačítkem myši na jeden zvýrazněný objekt se otevře pop-up menu s výběrem editačních funkcí možných u označeného objektu
 • Pokud nejsou vybrány žádné objekty a klepnete pravým tlačítkem na prázdné místo, rozbalovací nabídka nabízí funkce související s celým výkresem.
 • Stisknutá klávesa Ctrl + pohyb kurzoru, detekuje části těles (díry, sražení, zaoblení,...)
 • Stisknutá klávesa Shift + pohyb kurzoru, detekuje hrany pro sražení a zaoblení
 • Stisknuté klávesy Ctrl + Shift + pohyb kurzoru, detekuje plochy na tělesech pro 2D kreslení
 • Chcete-li zapnout výběrové okno pro 2D protahování, stiskněte Ctrl + Shift při pohybu kurzoru
 • Chcete-li vybrat funkci rohu, zaoblení nebo zkosení ve 2D nebo skicování, stiskněte a držte klávesu Shift při pohybu kurzoru v místě křížení položek. Pak klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazenou šipku a vyberte z menu.
 • Chcete-li zakázat automatické detekování položek během 2D nebo 3D vlečení, stiskněte a držte klávesu F1 nebo stiskněte a držte levé tlačítko myši při pohybu kurzoru
 • Chcete-li zakázat automatické detekování těles při pohybu kurzoru mezi příkazy, stiskněte a držte klávesu F2. Někdy automatická detekce těles může kolidovat s vlečením, zejména pokud je použit pohyb kurzoru přírůstkem.

Jednotlivé způsoby výběrů nelze kombinovat, kromě výběru celých těles a jejich částí. Ukončení výběru lze klávesou ESC nebo stiskem prostředního tlačítka myši (krok Zpět). Změna způsobu výběru je možná po stisku pravého tlačítka myši z pop-up menu.


Základní tipy

 • Krok zpět uvnitř funkce zajišťuje stisk prostředního tlačítka myši, nebo současný stisk kláves Ctrl+Backspace.
 • Otevření dokumentu je možné pouhým stiskem klávesy Tabulátor (pouze mezi příkazy).
 • Klávesou Enter lze opakovaně volat poslední ukončenou funkci.
 • Pravé tlačítko myši může fungovat jako stisk tlačítka OK v panelech (kurzor musí být v panelu).
 • Ve většině případů slouží pravé tlačítko myši jako klávesa Enter, uvnitř příkazu při stisknuté klávese Ctrl a pravé tlačítko myši se zobrazí pop-up menu s aktuální nabídkou voleb.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na hranu tělesa během umístění 2D nebo 3D položku pro nabídku záchytných bodů.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši do prázdného místa během vlečení 2D nebo 3D položek pro nabídku přírůstku pohybu.
 • V případě zadávání číselné hodnoty (vzdálenost, úhel,...) je možné zadat matematický výraz místo výsledného čísla. Ve 3D může matematický výraz obsahovat nové nebo stávající parametry.

 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©