Nastavení VariCADu

Všechna nastavení VariCADu jsou dostupná z roletového menu "Nastavení". Některá systémová nastavení, jako je paleta barev, zálohování dokumentů a další nastavení se aktualizují a ukládají okamžitě. Nastavení parametrů 2D dokumentu, jako jsou atributy textu, styl kótování a další nastavení se aktualizují hned, ale ukládají až při ukončení práce s VariCADem. Jsou však také speciální nastavení (např. cesty k dokumentům), která se aktualizují až s opětovným spuštěním VariCADu. V těchto případech je uživatel informován varovným hlášením.


Ve většině případů se nová nastavení projeví okamžitě. Existuje několik nastavení (například nastavení OpenGL), která se projeví až po restartování VariCADu (v takovýchto případech se objeví hláška). VariCAD většinou nabízí automatický restart, takže změna se projeví také okamžitě, pokud je restart přijat.


Dále jsou popsány základní nastavení VariCADu. Některá další nastavení jsou popsána na jiných místech tohoto manuálu.


Nastavení VariCADu - CFG

Nastavuje způsoby práce s dialogovými panely, metodu vlečení položek a postup při zavírání dokumentů. Je-li otevřeno více dokumentů, tak se na místo zavíraného souboru dostane automaticky naposledy zobrazovaný dokument. Tento postup nemusí být vždy výhodný. Zejména v případě, kdy je otevřeno více větších dokumentů, které se déle načítají. Pro tento případ je vhodnější postup, vybrat aktuální dokument z dialogového panelu než čekat na načtení velkého dokumentu, a pak se přepnout do žádaného.


Nastavení systému:

 • Cesty nastavení VariCADu
 • Nastavení vice dokumentů
 • Automatické bezpečnostní zálohování
 • Velikosti ikon, textu a font dialogu
 • Práce na dvou monitorech
 • Pravé tlačítko myši, menu a toolbary
 • Nastavení souřadnic kurzoru
 • Nastavení tlačítek myši
 • Kolečko myši, prostřední tlačítko
 • Nastavení 3D myši
 • Nastavení krokového pohybu kurzoru
 • Automatická detekce, vlečení a protažení
 • Krok zpět v příkazech
 • Klávesové zkratky (Ctrl +...)
 • Nastavení vstupu hodnot
 • Vybírání objektů mezi příkazy
 • Nastavení stylu
 • Nastavení barev
 • Palety barev
 • Nastavení zvuku
 • Poloha oken při přepínání 3D/2D
 • Nastavení zobrazení informací
 • Výkon systému, více vláken
 • OpenGL verze, start OpenGL
 • Výkon systému, 3D grafika
 • Nastavení atributů, kusovníku a razítek
 • Seznam materiálů
 • Volba výběru knihovních prvků

Nastavení pro 2D:

 • Nastavení 2D zobrazení
 • Nastavení reexportů 3D pohledů do 2D
 • Dočasné konstrukční čáry
 • Vlečení 2D objektů
 • Vstup DWG/DXF
 • DWG/DXF výstup
 • Definice kót
 • Šířka tištěných čar
 • Mapování čísel barev
 • Název tiskové úlohy, tisk do souboru
 • Výběr 2D objektů
 • Rámeček 2D formátu
 • Nastavení přepínání vrstev

Nastavení pro 3D:

 • Výběr těles
 • Vkládání těles
 • Nastavení vkládacího bodu
 • Stín a odlesk povrchů
 • Předdefinované 3D pohledy
 • Animované změny pohledu
 • Rotace pohledu klávesami
 • Vazby sestava-detail
 • Vkládání těles do sestav
 • Výpočet objemů a hmotností
 • Zobrazení výsledků
 • Vstup STEPu
 • STEP výstup
 • Nastavení exportu STL dokumentu
 • Načítání starých dokumentů 3D

Zálohování konfigurace

Můžete si vytvořit zálohu všech vašich konfiguračních souborů. Konfigurace je uložena v jednom souboru. Když potřebujete obnovit konfiguraci, můžete zvolit nastavení, které potřebujete obnovit. Typické použití této funkce je zachránit a obnovit pracovní prostředí, pokud budete muset přeinstalovat operační systém nebo pokud migrují do jiné pracovní stanice. Také můžete tuto funkci použít, pokud chcete sdílet některá nastavení s ostatními uživateli (jako 2D kreslení a nastavení stylu kreslení běžně používaných v celé společnosti). Uložení / Obnovení konfigurace je v Roletovém menu Nastavení nebo ho lze spustit z následujících příkazů:


Vytvořit zálohu nastavení - VZN
Obnovit nastavení ze zálohy - ONZ


Dialogový panel obnovení konfigurace


Barvy

Nastavení barev - NBA

Všechny barvy používané VariCADem lze nastavovat. Jsou to barvy, používané v pracovní ploše (barvy položek ve 2D a 3D, barvy 2D výkresu ve 3D, barvy pomocné a zvýrazňující). Tato nastavení je možné ukládat jako vlastní palety barev nebo použít palety přednastavené.


Následující barvy lze nastavovat:

 • 3D barvy, 1-32 barev pro 3D položky, barva pozadí (2D i 3D), zvýraznění hran, pomocné barvy, osy a kurzor. Doporučuje se používat stejné barvy pro stejná čísla barev ve 2D i 3D. Barvy pro 3D položky jsou vhodnější méně jasné než u 2D.
 • 2D barvy ve 3D, jedna barva 2D položek, jedna barva 3D položek ve vystínování/drátu, pomocné a zvýrazňující barvy.
 • 2D barvy, 1-9 barev pro 2D položky, pomocné barvy jako je síť, konstrukční čáry, zvýrazněné položky, pružné čáry a kurzor, barvy součástí z knihoven.

Kromě 2D barev se ostatní barvy nastavují interaktivně buď pomocí šoupátek (RGB) nebo pomocí nastavení ve Windows. Prováděné změny lze sledovat na vzorových dokumentech nebo na vlastních, právě otevřených.


Důležitá poznámka: je nutné si uvědomit, že změnou jedné barvy může dojít ke snížení kontrastu vzhledem k ostatním barvám. To znamená, že např. změnou barvy pozadí se může stát, že jiné důležité barvy splynou s pozadím (kurzor, osy, zvýrazňující nebo pomocné barvy,...).


Paleta barev - NPA

Tato funkce umožní přepínat přednastavené palety barev, měnit předdefinované palety barev, mazat je nebo vytvářet nové. Doporučujeme nové změny barev ukládat do nových palet, místo přepisovat stávající.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©