Kontrolní funkce a výpočty

Zobrazení výsledků

Volba jednotek se nastavuje příkazem "CFG".

Nastaví, ve kterých jednotkách budou zobrazovány výsledky výpočtů objemu, hmotnosti, povrchu a momentu setrvačnosti:

  • Jednotky ISO (metry, kilogramy)
  • Ostatní jednotky (inches, feet, pounds)
  • Všechny jednotky

Objem, hmotnost, těžiště, povrch a moment setrvačnosti

Objem, hmotnost a těžiště těles - OBJ

Podle zadané přesnosti (čím větší přesnost, tím delší doba výpočtu) vypočítá objem a souřadnice těžiště vybraných těles. Dosazením měrné hmotnosti materiálu se dopočítá hmotnost tělesa. V případě výpočtu více těles najednou, jsou zobrazené výsledky pro všechna tělesa dohromady.


Povrch těles - PVT

Vypočítá povrch u vybraných těles. V případě výpočtu více těles najednou, jsou zobrazené výsledky pro všechna tělesa dohromady.


Výpočet povrchu vybraných ploch - VPVT

Příkaz vypočítá plochu vybraných ploch na jednom tělese.


Moment setrvačnosti - MSO

Podle zadané přesnosti (čím větší přesnost, tím delší doba výpočtu) vypočítá moment setrvačnosti vybraných těles k zadané ose. Po zadání měrné hustoty materiálu těles zobrazí výsledný moment setrvačnosti k ose.


Kontrola geometrie a prostoru ve 3D

Některé funkce vyžadují zadat 3D polohu, což je popsáno v kapitole Zadávání 3D polohy.

Souřadnice ve3D - SO3

Zobrazí souřadnice vybraného bodu ve 3D.


Vzdálenost ve 3D - VZ3

Zobrazí vzdálenost mezi dvěma body ve 3D včetně DX, DY, DZ vzdáleností.


Vzdálenost bod-rovina - BR3

Zobrazí nejmenší vzdálenost mezi vybraným bodem a rovinou.


Vzdálenost bod-válec - BV3

Zobrazí nejmenší vzdálenost mezi vybraným bodem a válcovou plochou.


Rozměr válce - ROV

Zobrazí poloměr vybrané válcové plochy.


Úhel dvou rovin - UHR

Zobrazí úhel mezi dvěma vybranými rovinami.


Údaje o tělese - POL3

Zobrazí všechny dostupné informace o vybraném tělese (příslušnost ke skupinám, textové atributy, spojení se sestavou, členství v identických skupinách, alternativní zobrazení a definici řezu).


Obsazení 3D části dokumentu - STAT

Zobrazí dostupné informace o všech tělesech (celkový počet jednotlivých těles, počet základních 3D elementů, 3D vazeb, skupin, řezů, importovaných a exportovaných detailů).


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©