Rozvin těles (plechů)

Pomocí rozvinů těles lze získat ze 3D těles jejich rozvinutý tvar, který se vykreslí ve 2D. Jedná se především o tělesa vytvořená z "plechu". K získání rozvinu tělesa stačí pouze jeho vnější nebo vnitřní povrch (těleso nemusí být zcela dotvořeno).


Rozvinout lze všechny plochy, jimiž lze proložit přímku (to znamená všechny válcové a kuželové plochy). Rovinné plochy jsou samozřejmě do rozvinu zahrnuty ale jedná se zde pouze o jejich zobrazení ve 2D. Rozvinout lze jedna nebo více ploch, systém řeší jejich návaznost.


Rozvin tělesa je vytvořen ve 2D v měřítku 1:1 a tudíž může být po vytisknutí použit jako šablona. Obrys rozvinu tvoří čáry nebo křivky složené z malých čárek. Souřadnice XY obrysu mohou být uloženy do textového souboru a v dokumentu opatřeny pozicemi.


Je-li plech velmi tenký, není potřeba počítat s jeho tloušťkou. Jinak musí být tloušťka zadána a je s ní počítáno.


Rozvin povrchu - RZV

Před vlastním rozvinem se mohou nastavit možnosti výpočtu:

  • Umístit pozice okolo obrysu rozvinu a určit nulový bod k pozicím
  • Zapsat XY souřadnice pozic do textového dokumentu
  • Tloušťka materiálu (není-li zadána, rovná se nule)
  • vlastnosti čáry obrysu rozvinu ve 2D


Výpočet rozvinu


Po nastavení možností výpočtu lze vybírat plochu pro rozvin. Jsou k dispozici následující volby:

Vybrat celé těleso z plechu. Tato volba je možná, pokud není vybrána žádná ploška.

Další volby jsou přepínání mezi výběrem a vyndáváním plošek z výběru, vrátit poslední výběr nebo ukončit výběr.


Je-li plocha k rozvinu vybrána je potřeba zadat tloušťku plechu. V případě, že vybraná plocha je součást plechového dílu, je tloušťka odečtena z tělesa a tu stačí potvrdit. V ostatních případech se rozhoduje, zda je tloušťka plechu důležitá. Tloušťku je možné zadat nebo odměřit.


Poslední krok je umístění rozvinutého tvaru do 2D dokumentu a případné zadání nulového bodu a umístění pozic.


Příklad výběru plochy k rozvinu a rozvinutý tvar


2D rozvinutý tvar


Příklad výběru sousedních ploch


2D rozvinutý tvar


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©