Šrafování

Nejčastější použití šraf je pro vyplňování řezů a průřezů. Šrafy jsou určeny úhlem a hustotou, případně šrafovacím vzorem. Při zadávání šraf je možné vybírat šrafovanou oblast položku po položce, automaticky nebo automaticky určením oblasti exportované ze 3D řezu do 2D části dokumentu. Vybraná oblast musí být uzavřená, hranice oblasti nesmí být křížena samotnou čarou. Šrafovaná oblast může obsahovat vnořené oblasti (ostrovy) šraf.


Pokud jsou šrafy vytvořeny ve 3D pohledech exportovaných z 3D prostoru do 2D oblasti (šrafování 3D řezů), vznikne vazba mezi vyšrafovanou oblastí a odpovídajícími 3D tělesy v řezu. Po změně 3D geometrie a přepnutí zpět do 2D režimu se šrafy automaticky aktualizují podle změn ve 3D. Viz Automatické aktualizace rozměrů, os a šrafů po změnách ve 3D


Vyplnění plochy

Plně vyplnit oblast je možné nastavením vyšší hustoty vodorovných šraf. Hustota šraf musí být o trochu menší, než je tloušťka tištěné čáry šraf.


Šrafování oblastí vytvořených ve 2D

Šrafování - SRA

Hranice šrafované oblasti jsou vybírány kurzorem s následujícími možnostmi:

Tvoří konturu krok za krokem – po vybrání prvního segmentu hranice se určí směr a strana pro detekci. Každým kliknutím levým tlačítkem myši se vybere další segment až k poslednímu segmentu.
Tvoří celou konturu – po vybrání prvního segmentu hranice se určí směr a strana pro detekci. Vybere se cela hranice nebo se výběr zastaví u otevřeného konce hranice.
Vytvoří dočasný segment – umožní nakreslit dočasné segmenty hranice (čáry, kružnice,...), které vytvoří nevyšrafované ostrovy.
Vytvoří dočasný objekt – umožní kreslení dočasných objektů, ze kterých se pak vybere hranice šrafované oblasti (ostrovu).
Dočasně odstraní objekt.
Hranice 3D řezu jako jeden celek - zapíná / vypíná detekci hranic řezu. Tato volba umožňuje pohodlné šrafování 3D řezů. Výběr hranic 3D řezů může být kombinován s jinými možnostmi, protože hranice řezů mohou být částečně zakryté nebo mohou obsahovat zkřížené čáry. Tato možnost je zastaralá a ponechána jako starší možnost. Použijte spíše další možnost.
Hranice automaticky přizpůsobitelných 3D řezů. Je nepravděpodobné, že předchozí možnost zjistí celou hranici šraf vytvořenou exportem ze 3D. Zkřížené čáry jsou automaticky odstraněny.
Blokuje automatickou detekci vybraných typů čar. Tato možnost například automaticky vyloučí detekci os nebo neviditelných čar nakreslených nespojitým stylem.

Šrafování, výběr hranice automaticky - ASR

Na rozdíl od předchozího příkazu tato metoda šrafování automaticky detekuje uzavřené šrafovací hranice během pohybu kurzoru. Automatickou detekci lze zapnout / vypnout. Všechny ostatní dostupné možnosti jsou stejné jako u předchozího příkazu.


Hranice šrafované oblasti jsou většinou vytvářeny plnými čarami. Ve výchozím nastavení jsou z automatické detekce hranic vyloučeny jiné styly čar. Pokud klepnete na odpovídající ikonu na panelu nástrojů pro výběr, můžete mezi další možnosti zapnout detekci nespojitých (stylových) čar.


Hranice šrafované oblasti jsou většinou vytvořeny plnými čarami. Ve výchozím nastavení jsou jiné styly čar vyloučeny z automatické detekce hranic. Můžete zapnout detekci nespojitých čar, pokud kliknete na příslušnou ikonu v plovoucím ikonovém menu, mezi dalšími možnostmi.


Volba šrafovacího stylu

K dispozici je jednoduché šrafování zadané úhlem a roztečí šraf (číselnou hodnotou nebo plynule posuvníkem) nebo výběr ze šrafovacích vzorů. Zadané hodnoty nebo měřítko posuvníku lze přepočítat stisknutím tlačítka.Jednoduché šrafování


Šrafování vzorem


Editace šraf

Změna hustoty nebo šrafovacího vzoru - EDS

Změna již existujících šraf se po vybrání provede stejně jako při vytváření.

Změní hranici, hustotu nebo šrafovací vzor - CHH

Tento příkaz změní styl stávajících šraf podobně jako předchozí příkaz. Kromě toho se nově definuje hranice šrafování. Nová hranice je definována automaticky podle místa, kde bylo kliknuto na původní šrafy. Hranice mohou být přidány nebo odstraněny stejným způsobem jako pro nově definované šrafy. Příkaz lze pohodlně použít, pokud tvar šrafované oblasti byl upraven.


Tvorba vzoru šraf

Tvorba vzoru šraf - VSV

Tato funkce umožňuje vytvářet vlastní šrafovací vzory nebo upravovat stávající. Vzor šraf je tvořen z krátkých čárek nebo mezer pod zadaným úhlem. Takto se vytvoří malý obrazec, který se v zadané hustotě kopíruje do oblasti šraf.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©