Symboly

Symbol je položka, složená z jiných 2D položek. Při vytváření symbolu se zadává:

  • Vkládací bod - za který se vkládá do dokumentu
  • Vazební body - na které se dá zachytávat (např. při kreslení čáry,…)
  • Název a komentář

VariCAD nabízí 2D knihovny symbolů pro:

  • Hydrauliku a pneumatiku
  • Elektro

Symboly svarů, tolerance a značení drsností jsou řešeny vlastními funkcemi v modulu Kótování. Symboly se jednoduše vybírají z grafických knihoven v roletovém menu "Knihovny". Je možné vytvářet své vlastní knihovny symbolů.


Příklad použití symbolů


Vložení symbolu - VLS

Skupina symbolů vytváří tzv. knihovnu. Je-li tato knihovna otevřená (aktivovaná), pak nabídka symbolů k vložení touto funkcí je pouze z této knihovny. Pro vkládání symbolů z jiné knihovny je nutno tuto otevřít. Při vkládání symbolů přímo z grafických knihoven (např. pneumatické a hydraulické symboly) se otevírání knihoven děje automaticky. Symboly v knihovně je možné vytvářet, editovat a mazat:


  • Nový symbol - vytvoří nový symbol z nakreslených objektů (čáry, oblouky, texty,...) a vloží do otevřené knihovny symbolů. U symbolu lze zadat vkládací bod, vazební body, název a komentář.

Vybráním symbolu v knihovně je možné:

  • vložit symbol do výkresu
  • měnit jméno a komentář symbolu
  • měnit pozici symbolu v knihovně
  • vymazat symbol.


Symboly


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©