Soubory a struktura adresářů

První spuštění VariCADu

VariCAD je pod OS Windows standardně instalován do "C:\Program Files\VariCAD", pod OS Linux do "/opt/VariCAD". Po prvním spuštění si vytváří v pracovním adresáři "C:\VariCAD" (případně /home/…) uživatelské adresáře a konfigurační soubory. O vytvoření nových adresářů a souborů je uživatel vždy informován. Každý uživatel může mít více pracovních adresářů s odlišným nastavením. Stačí vytvořit nový pracovní adresář a zkopírovat ikonu zástupce VariCADu, kliknout na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a ve vlastnostech upravit cestu na nový pracovní adresář.


Standardní soubory a dokumenty VariCADu

2D dokumenty, 3D modely a další data vytvářená uživatelem jsou ukládána do následujících souborů:

 • *.dwb - dokumenty, obsahující data 2D dokumentů, 3D modelů a sestav
 • *.bkb - soubory bloků 2D dokumentu (pouze u starších verzí VariCADu)
 • *.sym - soubory symbolů 2D dokumentu
 • bom_mask.msk konfigurační soubor archivu a razítek
 • *.mdata – seznam materiálů

Budete-li předávat projekty vytvořené ve VariCADu jinému uživateli VariCADu, předávejte vždy všechny typy souborů popsané výše. Budete-li chtít předat soubory popisující strukturu výrobku do jiného systému, než je VariCAD, přečtěte si nejdříve kapitolu Archiv, struktura výrobku, kusovníky a razítka.


Existují další soubory obsahující konfiguraci VariCADu. Toto nastavení lze uložit do zálohy nebo obnovit pomocí odpovídajícího příkazu (Nastavení/Uložit nebo obnovit nastavení).


Export/Import dokumentů z a do dalších formátů

VariCAD podporuje následující konverzní formáty:

 • *.STP - STEP 3D, export i import
 • *.STL – 3D STL, Stereo lithography 3D (rapid prototyping), export
 • *.DWG - dokumenty umožní načítat a ukládat 2D položky z a do AutoCADu. Podporovány jsou všechny verze od AutoCADu 12
 • *.DXF - dokumenty jsou svými možnostmi identické jako DWG. DXF formát je vhodný pro přenos mezi jinými CAD systémy než AutoCAD
 • *.IGS - IGES 3D, export

V případě potřeby načítat jiný formát než formát VariCADu, vyberte přímo v panelu "Otevřít dokument" požadovaný typ dokumentu. Jestliže chcete uložit právě otevřený dokument do jiného formátu, zadejte funkci "Uložit jako" z roletového menu "Soubor".


Hromadná konverze dat - HKS

Hromadně zkonvertuje všechny dokumenty v jednom adresáři z VariCADu do jiného formátu a naopak. Tato funkce "Export/Import" je v menu "Soubor".

Pro konverzi DWG/DXF lze nastavit milimetry nebo palce, popř. nechat najít jednotky automaticky.

Pro nastavení STEP formátu lze využít NURBS nebo analytické křivky (povrchy).


Ostatní pravidla, která jsou při konverzi použita, lze nastavit pomocí funkcí nastavení (v menu "Nastavení" a "Nastavení systému").


Jak konvertovat dokumenty do STEP nebo IGES

3D tělesa jsou popsána jako NURBS plochy oříznuté NURBS křivkami. Některá tělesa, křivky a plochy mohou být popsána analyticky:

 • Čára
 • Kružnice
 • Plocha
 • Válec
 • Kužel
 • Anuloid (prstenec) - včetně koule.

V mnoha případech je NURBS popis dostatečný. Avšak analytický popis může být rychlejší, přesnější, méně náročný na paměť a místo na disku při ukládání souboru. Příkaz "CFG" nastavuje konverzi do STEP nebo STL.


Konverze STL formátu

STL formát obsahuje trojúhelníky pokrývající všechny exportované objekty. Lze nastavit (příkazem "CFG") přesnost aproximace, formát a přesnost souřadnic a samozřejmě jednotky (milimetry nebo palce).

Všechna tělesa jsou exportována vždy do jednoho dokumentu. Pokud v jednom STL dokumentu může být pouze jedno těleso, použijte "Uložit vybrané položky", vyberte požadované těleso, uložte a následně proveďte výstup do STL dokumentu.


Nastavení výstupu STL umožňuje zvolit hustotu trojúhelníků (a tím i přesnost interpolace povrchů). Je možné vybírat z předdefinované přesnosti nebo definovat přesnost pomocí pohyblivých posuvníků. Výstup STL lze vizuálně zkontrolovat. Chcete-li to provést, spusťte příkaz:

Testování výstupu STL k zobrazení - TESTSTL

Export 3D objektů s řezem

Při výběru typu dokumentu je možné vybrat konverzi včetně existujících řezů nebo bez nich. Přenesený řez však bude pojat jako součást stromu těles, jež jsou v řezu. To znamená, že v jiných CAx aplikacích nejde vypnout. Přenos řezů je možný pouze při ukládání jednotlivých dokumentů, není možný u hromadné konverze.


Objekty importované ze STEPu

Objekty importované ze STEPu jsou popsány jako uzavřená tělesa nebo otevřené skořepiny. V případě zjištění problémů při načítání složitějších souborů STEP mohou být některé plochy při importu odstraněny. Pro více informací o načítání 3D těles, viz Reprezentace 3D těles. V případě, že se některá tělesa nezobrazila správně, je možné použít nástroje pro opravy, viz Řešení problémů ve 3D.


Cesty dokumentů

Příkaz "CFG" též slouží k nastavení adresáře (složky) pro zálohování dokumentů. Nedoporučuje se vybírat složku pro zálohování v síti. Jedná se o dočasné pracovní soubory, které jsou po ukončení programu smazány.


Systémové adresáře VariCADu

Vypíše adresáře používané VariCADem. Kliknutím na adresář ve výpisu je možné ho otevřít v Exploreru (Dolphin pod Linuxem). Vypsány jsou následující adresáře:

 • Aktuální pracovní adresář
 • Záložní a dočasné soubory
 • Konfigurace
 • Naposledy ukládané nebo otevírané dokumenty
 • Archivní maska a razítka
 • Bitmapové soubory pro tisk

Tato informace je dostupná z roletového menu Nastavení nebo příkazem:

Systémové adresáře VariCADu - INFO

Informace o právě otevřeném dokumentu

Zobrazí informace o posledních změnách právě otevřeného dokumentu. Vypisuje se:

 • Verze VariCADu, kterou byl dokument uložen
 • Poslední čas uložení
 • Poslední čas modifikace
 • Jméno přihlášeného uživatele a jméno počítače při posledním uložení
 • Jméno přihlášeného uživatele a jméno počítače při poslední modifikaci

Jinak řečeno, kdo a kdy naposledy ukládal nebo měnil dokument.

Tato informace je dostupná z roletového menu Nastavení nebo příkazem:

Informace o právě otevřeném dokumentu - INFD

Dokumenty uživatelů (2D/3D)

Je možné zde také nastavit adresáře pro ukládání (nebo uložit část) a otevírání (nebo vložení) dokumentů, respektive jejich chování. Zapamatování naposledy použité složky může být pro každý typ dokumentu stejný nebo jiný.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©