Seznam všech funkcí VariCADu

Čáry a křivky

ikonapříkazklávesapopis
CARCtrl + LKreslení čáry
SIPN/AŠipka
2DXYN/A2D objekty z XY souřadnic ze souboru
CPLN/AKreslení linie
PLLN/AIntegrace linie
OBDN/AObdélník
MNON/AMnohoúhelník
TANN/ATečny
ELIN/AElipsa
NCAN/ANásobná čára
HRIN/ARotační součásti
SPLN/AKřivka spline
RAMN/ARámeček dokumentu

Kružnice a oblouky

ikonapříkazklávesapopis
KSRN/AKružnice střed rádius
OSRN/AOblouk střed rádius
KSBN/AKružnice střed bod
OSBN/AOblouk střed bod
K2BN/AKružnice 2 body
O2BN/AOblouk 2 body
K3BN/AKružnice 3 body
O3BN/AOblouk 3 body
OBTN/AOblouk bod tečna
2ERN/AOblouk tečně ke 2 položkám
2EKN/AKružnice tečně ke 2 položkám
TG3N/ATečna ke 3 položkám
OTVN/ASkupina kružnic

Tvorba 2D textu

ikonapříkazklávesapopis
POZN/APoznámka
TEXN/AŘádkový text
VLTN/AVložit text

Body

ikonapříkazklávesapopis
BODN/ABod
BKRN/ABody na kružnici
BUPN/ABody na úsečce počet
BUVN/ABody na úsečce vzdálenost

Šrafování

ikonapříkazklávesapopis
SRAN/AŠrafování
ASRN/AAutomatické šrafování
CHHN/AZměna hranice šraf
EDSN/AZměna stylu šraf
VSVN/ATvorba vzoru šraf

Creating Axes

IconCommandHotkeyDescription
OSYN/AOsy
OSYKN/AOsy kružnice nebo oblouku
OSYBN/AOsa daná dvěma body
OSYLN/AOsa rotační plochy
AXPCN/AVytvoří roztečnou kružnici a osy

Kótování

ikonapříkazklávesapopis
KHON/AKóty vodorovné
KVEN/AKóty svislé
KSIN/AKóty šikmé
KRAN/AKóty poloměru
KDIN/AKóty průměru
KUHN/AKóty úhlu
KHZN/AKóty vodorovné od základny
KHRN/AKóty vodorovné v řetězu
HRZN/AKóty vodorovné řetěz zákl.
KVZN/AKóty svislé od základny
KVRN/AKóty svislé v řetězu
VRZN/AKóty svislé od základny
SKZN/AKóty šikmé od základny
SKRN/AKóty šikmé v řetězu
SRZN/AKóty šikmé řetěz zákl.
KHDN/AKóty vodorovné průměru
KVDN/AKóty svislé průměr
KSDN/AKóty šikmé průměru
HZAN/AKóty vodorovné závitu
VZAN/AKóty svislé závitu
SZAN/AKóty šikmé závitu
DZAN/AKóty závitu
STJN/AŠipka s textem
STLN/ALomená šipka s textem
PZIN/APozicování
KPZIN/AKontrola a automatické přečíslování pozic
KDRN/AKóty drsnosti
KSVN/AKótování svarů
KTPN/ATolerance tvaru a polohy

2D Kreslící nástroje

DCCN/AZobrazené souřadnice kurzoru
ORTMN/AOrtho kreslení, konstrukční čáry
ORTF11Zapne Ortho
ORTZN/AZapne Ortho, zaokrouhluje
ORTHN/AZapne Ortho, následuje vodorovná
ORTVN/AZapne Ortho, následuje svislá
NORShift + F11Vypne Ortho
ORTSN/AOrtho, nastaví zaokrouhlení
STEF9Zapne krokový pohyb kurzoru
NSTN/AVypne krokový pohyb kurzoru
ORTNN/AOrtho, nastaví zaokrouhlení

Editace 2D objektů

ikonapříkazklávesapopis
MPOCtrl + DMazání položky
KOPCtrl + CKopírování do schránky
VLOZCtrl + VVložení ze schránky
KOPSCtrl + XSmazat, vložit do schránky
ZPEN/AZruší předchozí reexport
ZNECtrl + BZneviditelnění
ZVICtrl + UZviditelnění
ETXN/AEditace textu
PTXN/APosun textu
STXN/AŠířka textu
ATXN/AAtributy textu
EKON/AEditace kóty
EKTN/AEditace textu kóty
PKTN/APosun kóty
EDSKN/AZměna stylu vybrané kóty
ROZN/ARozbití
PREN/AČára přerušení
MVRN/AModifikace vrstvy
MPEN/AModifikace pera
MSTN/AModifikace stylu čar
DBON/ADělení bodem
DHRN/ADělení hranicí
OREN/AOřezání
NATN/ANatažení k hranici
ZDUN/AZmění délku úsečky
ZKRN/AZmění poloměr kružnice nebo oblouku
CKRN/ACelá kružnice
ROHN/ARoh
VSGN/AVytržení segmentu
SHRCtrl + RSrážení hrany
ZHRCtrl + FZaoblení hran
ZTXN/AZarovnání textu
ESPN/AEditace křivky
RBFN/ARozbití fontu

Transformace a kopírování 2D objektů

ikonapříkazklávesapopis
POSCtrl + TPosun
DPON/ADynamický posun
ROTN/ARotace
DRON/ADynamická rotace
ZVEN/AZvětšení
DZVN/ADynamické zvětšení
DPRN/APosun a rotace současně
ZRCN/AZrcadlení
EKVN/AEkvidistanta
PRON/AProtažení
PROSN/AProtažení položky
PLON/AKopírování do plochy
DPTN/ADynamické protažení

Sít, konstrukční čáry

ikonapříkazklávesapopis
SITCtrl + GSíť
TKCN/ATvorba konstrukčních čar
VKVN/AVodorovná konstrukční čára
SKVN/ASvislá konstrukční čára
VSPN/AVodorovná-svislá k.č. přírůstkem
VSBN/AVodorovná-svislá k.č. od zákl.
VKTN/AVodorovná k.č. tečně
SKTN/ASvislá konstrukční čára tečně
1KVN/AÚhlová konstrukční čára úhel 1
1KPN/AÚhlová (1) čára přírůstkem
1KAN/AÚhlová (1) čára od základny
1KTN/AÚhlová (1) čára tečně
1KNN/ANastavit úhel úhlové čáry (1)
2KVN/AÚhlová konstrukční čára úhel 2
2KPN/AÚhlová (2) čára přírůstkem
2KAN/AÚhlové (2) čáry od základny
2KTN/AÚhlová (2) čára tečně
2KNN/ANastavit úhel úhlové čáry (2)
M1VN/AMazání vybrané k.č.
MVVN/AMazání všech vodorovných k.č.
MVSN/AMazání všech svislých k.č.
MV1N/AMazání všech úhlových čar
MVKN/AMazání všech konstrukčních čar

2D Bloky

ikonapříkazklávesapopis
UBLN/AUložit blok
VBLCtrl + KVložit blok
IBLN/AIntegrace bloku
EBLN/AEditace bloku
ERBN/AEditace ref. bodu bloku
EDAN/AEditace atributů bloku
EABN/AEditace názvu bloku

Symboly

ikonapříkazklávesapopis
SYMN/ASymboly

2D kontrolní funkce

ikonapříkazklávesapopis
SOUN/AKontrola souřadnic
VZDN/AVzdálenost dvou bodů
UHEN/AKontrola úhlu
POLN/AInformace o položce
VRSN/AKontrola vrstvy
CHPN/ACharakteristika 2D plochy

2D množiny

ikonapříkazklávesapopis
PMNN/APřidání do množiny
VMNN/AVypuštění z množiny
SMNN/ASmazání množiny
KMNN/AKontrola množiny

2D nastavení

ikonapříkazklávesapopis
TPRN/ATextové parametry
KPRN/AParametry kóty
SPRN/AParametry šipky
NZSN/ANastavení značek svarů
FORN/AFormát dokumentu
ZMEN/AZměna měřítka
CFGN/ANastavení systému
JEDN/ANastavení rámečku
NVSN/ASpráva vrstev

2D pohledy

ikonapříkazklávesapopis
ZPRN/APohled zpět
ZRDN/APohled vpřed
PRKN/APřekreslení dokumentu
PR2N/APřepne starý/nový export
VYRN/AZOOM výřez
ZAUN/AZOOM všechno
ZFON/AZOOM formát dokumentu
REGN/ARegenerace pohledu dokumentu

Uložení a vyvolání dokumentů

ikonapříkazklávesapopis
VYVCtrl + NVyvolat dokument
DVYCtrl + OOtevřít
RCFAN/APřidat dokument z historie
KVYCtrl + F4Zavřít
ULOCtrl + SUložit
ULJN/AUložit jako
UCAN/AUložit část dokumentu
VCAN/AVložit dokument do dokumentu
UVZN/AUložit vše
REOPENN/AZnovu otevřít tento nezměněný
VTXN/AČtení textu
SDOKCtrl + 3Správce dokumentů
DOKN/ANový dokument
PPDCtrl + TABPředchozí dokument
HKSN/AHromadná konverze dokumentů
IMPN/AImplicitní dokument
INFDN/AZobrazí informace o souboru
RESETCtrl + Alt + DReset VariCADu
KONN/AUkončení programu

Nastavení systému

ikonapříkazklávesapopis
CFGN/ANastavení systému
NGUIN/ANastaví toolbary
VZNN/AVytvořit zálohy nastavení
ONZN/AObnovit nastavení ze zálohy
ZJEN/AZměna jednotek

Tisky

ikonapříkazklávesapopis
BMPN/AVýstup do BMP souboru
WPRCtrl + PTiskárny, Windows-drivery
WPSN/ASystémová tiskárna Windows
BPRPN/AHromadný tisk dokumentů, systémová tiskárna
BPRWN/AHromadný tisk dokumentů, tiskárna Windows

Help

ikonapříkazklávesapopis
QDMN/AQuick Demo, Tipy a Triky
HCIF1Kontextová nápověda
MANN/AReferenční manuál
DMANN/APohledy, možnosti
TIPSN/ATipy a Triky

Ostatní funkce

ikonapříkazklávesapopis
2DAlt + 2Přepne do 2D
3DAlt + 3Přepne do 3D
2D3DN/A2D kreslení ve 3D prostoru
REDCtrl + YRedo
UNDCtrl + ZUndo
INFOShift + F3Výpis informací o nastavení
CALN/AKalkulačka
INFSN/AStručný popis systému
HWTESTN/AHardware Test

Ukládání a vyvolání 2D/3D pohledů

ikonapříkazklávesapopis
ZULN/AUložit pohled
ZVVN/AVyvolat pohled
VV1N/AVyvolat výřez 1
VV2N/AVyvolat výřez 2
VV3N/AVyvolat výřez 3
VV4N/AVyvolat výřez 4
VV5N/AVyvolat výřez 5
VV6N/AVyvolat výřez 6
VV7N/AVyvolat výřez 7
VV8N/AVyvolat výřez 8
UV1N/AUložit výřez 1
UV2N/AUložit výřez 2
UV3N/AUložit výřez 3
UV4N/AUložit výřez 4
UV5N/AUložit výřez 5
UV6N/AUložit výřez 6
UV7N/AUložit výřez 7
UV8N/AUložit výřez 8

Skicování - 2D kreslení ve 3D

ikonapříkazklávesapopis
CPTN/A2D čáry jako průsečík tělesa a kreslící roviny
CPPN/A2D čáry jako průsečík plochy a kreslící roviny
TCON/APřepíná tloušťku čar v kreslící rovině
ZVS2DN/AZoom vše v kreslící rovině
2DKN/AKreslící rovina kolmo na směru pohledu
ZVY2DN/AZoom - výřez v kreslící rovině
SRPI2N/AStřed rotace pohledu v kreslící rovině

3D otevřené objekty

ikonapříkazklávesapopis
OSHELLN/AKonverze do skořepiny s nulovou tloušťkou
PTCHSN/AKonverze do skupiny ploch
PTCHMN/AKonverze do tělesa s chybějícími plochami
DOSN/AZobrazit všechna otevřená tělesa
DHOSN/AZobrazit všechny díry otevřeného tělesa
DEHOSN/AZobrazit „díry“ vzniklé po vyřazení chybných ploch

Opravné prostředky ve 3D

ikonapříkazklávesapopis
REGALLN/ARegenerace všech 3D těles
REGTRANN/ARegenerace všech 3D transformací
RECOVERYN/AZáchrana souboru
TOIMPN/AKonverze do importovaného tělesa
INSIDEOUTN/AObrátí všechny normály na tělese
INSOUTSELN/AObrátí normály vybraných ploch

Předdefinovaná tělesa

ikonapříkazklávesapopis
3HRN/A3D hranol
3VAN/A3D válec
3KON/A3D koleno trubky
3KJN/A3D komolý jehlan
3TRN/A3D trubka
3KTN/A3D kužel. trubka
3KUN/A3D komolý kužel
3KPN/A3D koleno plné
SPHN/A3D koule

Tvorba těles ze 2D profilů

ikonapříkazklávesapopis
RP3N/ARotační součást
EP3N/AVytažený profil
RPRN/ARotace méně než 360 st.
PVPN/APřechod mezi dvěma nebo více profily
JEHN/AKomolý kužel
SRBN/AŠroubová plocha
RTPN/ARotační přechod profilů
PM2RN/APřechod mezi dvěma rovinami

Editace těles

ikonapříkazklávesapopis
TTECtrl + QTransformace a kopírování
ZOITN/ATrvalá změna os importovaných těles
PARN/AParametry
GEVN/AGeometrické vazby
GEVTN/AGeometrické vazby těles
MP3Ctrl + DMazání položky
KOPCtrl + CKopírovat do schránky
VLOZCtrl + VVložit
KOPSCtrl + XVymaže a vloží do schránky
NB3N/ABarvy těles
ZN3Ctrl + BZneviditelnění
ZV3Ctrl + UZviditelnění
MTEN/AEditace těles
ZS3N/AStín/Drát 3D tělesa

3D tvary

ikonapříkazklávesapopis
TXT3DN/A3D Text
SKON/ASkořepiny
POTN/APotrubí
DRTN/ADráty
VLPN/AVlečení 2D profilu ve 3D
ZDIN/AZávitová díra
CEZN/AČep se závitem
ZNAN/AZávitové očko

Booleovské operace

ikonapříkazklávesapopis
RTECtrl + WRozdíl těles
SPTCtrl + ASpojení těles
BSON/ASoučin těles
RTZN/ARozdíl těles se zachováním odečítaného
ROZBSN/ARozbití booleovského stromu
SRON/ASměrový rozdíl
SSON/ASměrový součet
SROZN/ASměrový rozdíl se zachováním odečítaného
SPTNN/ASpojení těles bez výpočtu průniků ploch
STROMN/AEditace Booleovského stromu

Předdefinované operace

ikonapříkazklávesapopis
3DIN/A3D díra
3FRN/A3D frézování
3FRXN/AOdečet tělesa vytaženého do prostoru
3DSN/A3D drážka stopkovou frézou
ZH3Ctrl + FZaoblení hrany 3D
SH3Ctrl + RSražení hrany 3D

Kontrola kolizí těles

ikonapříkazklávesapopis
KLZN/AKolize dvou skupin těles
KLZON/AOpakovaná kolize dvou skupin těles
KLZZN/AZobrazit výsledek poslední kolize těles
KOSN/AKontrola kolize těles
KOSNN/AKontrola kolize těles kromě vybraných
KOSVN/AKontrola kolize mezi vybranými tělesy a ostatními tělesy
KOSSN/AKontrola kolize jen vybraná tělesa mezi sebou

Sestavy a identické kopie

ikonapříkazklávesapopis
RPSN/ARozložený pohled sestavy
ASSCHN/ASchéma struktury sestavy
OATRN/ASchéma souborů sestav
ASEN/ADefinuje detail a uloží ho do souboru
ASDN/ADefinuje vazbu detailu do sestav
ASPN/AVazba do sestav pro jiné těleso
ASZN/AZruší vazbu detailu do sestav
ASAN/AOtevře dokument vybraného detailu nebo podsestavy
RGAN/AObnovení vazeb sestavy
DPSN/ADefinuje podsestavu a uloží ji do souboru
DMPSN/ADefinuje nebo mění vazbu podsestavy do sestav
ZPSN/AZruší vazbu podsestavy do sestav
PTIN/APřidá tělesa do identické skupiny
ZIVN/AVyřadí těleso z identické skupiny
ZISN/AZruší skupinu identických prvků
ASIN/AZruší jednu vazbu z detailu
ZAIN/AZruší všechny vazby z detailů

Kontrola aktualizací 2D po změně ve 3D

IconCommandHotkeyDescription
HODN/AZvýraznění objektů souvisejících se 3D reexporty
OODN/AVypne výraznění objektů
ZODN/AZaměří zvýrazněné objekty
RODN/AVymaže zvýrazněné objekty, které nelze změnit reexportem

Tvorba 2D ze 3D

ikonapříkazklávesapopis
E32Ctrl + XExport ze 3D do 2D
R32N/AReexport ze 3D do 2D
N32N/ANastavení reexportů
SEMCtrl + F2Správa 3D řezů

3D výpočty a kontrolní funkce

ikonapříkazklávesapopis
RUSN/AZobrazení výsledků
SO3N/ASouřadnice ve 3D
VZ3N/AVzdálenost ve 3D
OBJN/AObjem, hmotnost a těžiště těles
PVTN/APovrch těles
VPVTN/APovrch tělesa, jen vybrané plochy
MSON/AMoment setrvačnosti
STATN/AObsazení 3D části dokumentu
BR3N/AVzdálenost bod-rovina
BV3N/AVzdálenost bod-válec
ROVN/ARozměr válce
RZVN/ARozvin povrchu
UHRN/AÚhel dvou rovin
POL3N/AÚdaje o tělese
IPOTN/ARozměry potrubí
IPLN/AÚdaje o 3D ploše
IKRN/AÚdaje o 3D křivce

3D skupiny

ikonapříkazklávesapopis
3SKCtrl + F13D skupiny

3D pohledy

ikonapříkazklávesapopis
PZON/APrecizní zobrazení
ZPRN/APohled zpět
ZRDN/APohled dopředu
PLBN/APohled zleva
PPBN/APohled zprava
PNAN/APohled zepředu
PZPN/APohled zezadu
PPUN/APohled shora
PZEN/APohled zdola
ISO1N/AIzometrický pohled 1
ISO2N/AIzometrický pohled 2
PIZN/APohled izo
SRPN/AStřed rot. pohledu aut.
SRPIN/AStřed rot. pohledu int.
X90N/AOtočení okolo X o 90°
X180N/AOtočení okolo X o 180°
X270N/AOtočení okolo X o 270°
Y90N/AOtočení okolo Y o 90°
Y180N/AOtočení okolo Y o 180°
Y270N/AOtočení okolo Y o 270°
Z90N/AOtočení okolo Z o 90°
Z180N/AOtočení okolo Z o 180°
Z270N/AOtočení okolo Z o 270°
ZRDN/APohled dopředu
P3DZN/APohled Stín/Drát
RPNN/ANatočení pohledu dle plochy
3DMRN/A3D Myš rotace On/Off
3DMZN/A3D Myš Pan/Zoom On/Off
3DMR1N/A3D Myš rotace On

Archiv, kusovníky a razítka

ikonapříkazklávesapopis
EXACtrl + EArchiv základní úrovně
EXA3N/AArchiv zahrnující sestavu
EXASN/AArchiv ze 3D skupin
DOBN/ADoplňkové objekty
EDA3N/AZadání a editace atributů těles
MATN/ADefinice materiálu a měrné hmotnosti
DMATN/ASeznam materiálů
HZTN/AHromadná změna atributů
EAVN/AZadání atributů z výběru
ZAVN/AKontrola kompletnosti atributů
ATPN/AAtributy sestavy - detailu, razítka
ATP2N/AAtributy sestavy - detailu, razítka ve 2D
NATRN/ANastavení atributů, kusovníků a razítek

Výpočty strojních součástí

ikonapříkazklávesapopis
TAZN/AVýpočet tažné pružiny
TLAN/AVýpočet tlačné pružiny
VPSN/AVýpočet pera
VDSN/AVýpočet drážkového spojení
VKKN/AVýpočet kolíku
VSSN/AVýpočet šroubu
VKHN/AVýpočet hřídele na krut
VLON/AVýpočet ložiska ZKL
VOHN/AVýpočet nosníků
VCSN/AVýpočet čelního soukolí
VKSN/AVýpočet kuželového soukolí
VRPN/AVýpočet řemenových převodů
VRTN/AVýpočet řetězového převodu
SKFN/AVýpočet ložisek SKF

VariCAD a Internet

ikonapříkazklávesapopis
INDN/ADomovská stránka VariCAD
YOUTUBEN/AYouTube VariCAD kanál
FACEBOOKN/AFacebook VariCAD
ZLUN/ALicence
RTVN/ARegistrace
ONVN/AOn-line nákup
NINN/ANastavení komunikace
INNN/APopis novinek
ININ/AKopie nové verze
INZN/AZaslání připomínek
FAQN/AČasté dotazy

Horké klávesy

klávesaikonapříkazpopis
Ctrl + ASPTSpojení těles
Ctrl + BZNEZneviditelnění
Ctrl + CKOPKopírovat
Ctrl + DMPOMazání položky
Ctrl + EARCArchiv
Ctrl + FZHRZaoblení hran
Ctrl + GSITSíť
Ctrl + KVBLVložit blok
Ctrl + LCARKreslení čáry
Ctrl + NVYVNový
Ctrl + ODVYOtevřít
Ctrl + PWPRTiskárny, Windows-drivery
Ctrl + QTTETransformace a kopírování
Ctrl + RZH3Zkosení hrany 3D
Ctrl + SULOUložit dokument
Ctrl + TPOSPosun
Ctrl + UZVIZviditelnění
Ctrl + VVLOZVložit
Ctrl + WRTERozdíl těles
Ctrl + XKOPSVymazat a vložit do schránky
Ctrl + YREDRedo
Ctrl + ZUNDUndo
F1HCIHelp činnost
F5ZOOMZOOM
F6PRKPřekreslení dokumentu
F9STEStep mód
F11ORTZapne Ortho
Shift + F3INFOVýpis informací o nastavení
Shift + F9CALKalkulačka
Shift + F11NORVypne Ortho
Ctrl + F13SK3D skupiny
Ctrl + F2REZŘez 3D
Ctrl + F4KVYKonec dokumentu
Ctrl + 3SDOKSprávce dokumentů
Ctrl + TABPPDPředchozí dokument
Alt + 22DPřepnutí do 2D
Alt + 33DPřepnutí do 3D
Alt + S2D3DSkicování

Horké klávesy společné pro 2D a 3D editační funkce

klávesaikonapříkazpopis
Ctrl + BZNVOZneviditelnění těles
Ctrl + DMAZOMazání těles
Ctrl + CCPYKopírování do schránky
Ctrl + VPASVložení ze schránky
Ctrl + XCCUTSmazat, vložit do schránky
Ctrl + FZAOHZaoblení hran
Ctrl + RSRHRZkosení hran
Ctrl + UZVDOZviditelnění těles

Vnořené funkce

ikonapříkazpopis
VV1Vyvolat výřez 1
VV2Vyvolat výřez 2
VV3Vyvolat výřez 3
VV4Vyvolat výřez 4
VV5Vyvolat výřez 5
VV6Vyvolat výřez 6
VV7Vyvolat výřez 7
VV8Vyvolat výřez 8
ZULUložit pohled
ZAUZoom všechno
VYRZoom výřez
ZFOZoom formát dokumentu
ZPRPohled zpět
ZRDPohled dopředu
PLBPohled zleva
PPBPohled zprava
PNAPohled zepředu
PZPPohled zezadu
PPUPohled shora
PZEPohled zdola
ISO1Izometrický pohled 1
ISO2Izometrický pohled 2
X90Otočit kolem X o 90°
X180Otočit kolem X o 180°
X270Otočit kolem X o 270°
Y90Otočit kolem X o 90°
Y180Otočit kolem Y o 180°
Y270Otočit kolem Y o 270°
Z90Otočení okolo Z o 90°
Z180Otočení okolo Z o 180°
Z270Otočení okolo Z o 270°
RNPNatočení pohledu dle plochy
NIZPředdefinovaný pohled
SRPStřed rotace pohledu automaticky
SRPIStřed rotace pohledu zadat
P3DZPohled Stín/Drát
POL3Údaje o tělese
PR2Přepne vykreslení reexportů
STPStep mód
ORTZapne Ortho
ORTHZapne Ortho H/V (H)
ORTVZapne Ortho H/V (V)
NORVypne Ortho
SITSíť
UCSStřed souřadnic
STATObsazení 3D části dokumentu
VZ3Vzdálenost ve 3D
SO3Souřadnice ve 3D
BR3Vzdálenost bod-rovina
BV3Vzdálenost bod-válec
UHRÚhel dvou rovin
ROVRozměr válce
HCIHelp činnost


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©