Tipy a triky

Základní tipy - obecně

Ačkoliv ovládání VariCADu je většinou zřejmé z popisů v panelech a stavové řádce, systém nabízí některé výhodné postupy, které nemusejí být patrné na první pohled:
Zvažte nastavení chování pravého tlačítka myši během vstupu 2D/3D polohy, výběru objektů atd... Podle výchozího nastavení je stisk pravého tlačítka stejný jako Enter. Ctrl + pravé tlačítko myši otevírá pop-up menu s dostupnými volbami způsobu výběru nebo vstupu (obdobně jako z plovoucího toolbaru) počet pixelů.
Pokud zadáváte jakoukoliv číselnou hodnotu, jako např. vzdálenost nebo úhel, můžete použít matematický výraz místo jednoduchého čísla. Ve 3D je podporováno použití parametrů v matematickém výrazu nebo namísto jednoduché hodnoty.
Pokud se stiskne klávesa TAB během kreslení ve 2D a vstupu polohy, můžete zadávat souřadnice, úhel nebo délku z klávesnice. Opakovaným stiskem TAB vždy změníte zaostření příslušného vstupního pole. Takto lze zadat například přesná délka kreslené úsečky, kreslení úsečky pod úhlem, definovat poloměr atd...
Pokud jsou tyto možnosti vybrány a pokud kliknete pravým tlačítkem na zvýrazněný objekt během definování polohy ve 2D nebo ve 3D, objeví se menu s volbami. Takto můžete přímo vybrat koncové body, střed atd. Pokud kliknete na rozmísťované 3D těleso, nabídka menu obsahuje také možnosti změn vkládacího bodu.
Pokud chcete během kótování změnit text kóty nebo tolerance, stiskněte tabelátor. Opakované stisknutí zaostří zadávání tolerancí kóty.
Jestliže používáte pětitlačítkovou myš (dvě další tlačítka jsou používána jako krok vpřed nebo zpět v prohlížečích), tlačítka navíc jsou použita stejně jako Ctrl+Z nebo Ctrl+Y. Ctrl+Z vyvolá krok zpět uvnitř příkazu. Mimo příkaz vrátí zpět editační změnu. Ctrl+Y vyvolá krok vpřed (zrušení kroku zpět) pro editační změny.
K dočasnému vypnutí automatické detekce během 2D nebo 3D vlečení stiskněte a podržte klávesu F1 nebo stiskněte a podržte levé tlačítko myši. K dočasnému vyřazení automatické detekce v každé situaci stiskněte a podržte F2. Automatická detekce může být nežádoucí při vlečení objektů, pokud používáte definovaný krok kurzoru.
Je možné měnit chování VariCADu v mnoha situacích. Použijte příkaz "cfg". Můžete například modifikovat vyvolání menu pomocí pravého tlačítka myši, zobrazení souřadnic u kurzoru atd..

Základní tipy - zoom, rotace, posun pohledu

Pro plynulý zoom: stiskněte a podržte klávesu Shift a levé tlačítko a pohybujte kurzorem, nebo otáčejte kolečkem myši. Zvětšení-zmenšení v závislosti na směru otáčení kolečkem je možné konfigurovat.
Pro plynulý posun obrazu: stiskněte a podržte klávesu Ctrl a levé tlačítko a pohybujte kurzorem, nebo stiskněte a podržte kolečko myši (prostřední tlačítko).
Pro plynulou rotaci 3D obrazu: stiskněte a podržte klávesu Shift a Ctrl a levé tlačítko a pohybujte kurzorem. Alternativně můžete stisknout a podržet pravé a levé tlačítko myši a pohybovat kurzorem. U velkých zvětšení ve 3D stiskněte a podržte klávesu Shift a Ctrl a pravé tlačítko a pohybujte kurzorem.
Pokud rotujete 3D pohled pomocí 3D myši a pokud během změny pohledu kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se menu s nabídkami. Můžete zvolit zablokování nebo odblokování rotace pohledu nebo zoomu, ale hlavně můžete vybrat definici nového středu rotace 3D pohledu.

Základní tipy - výběr objektů

Tyto možnosti výběru se dají použít mezi příkazy. V příkazech jsou metody výběru zřejmé z ikon nebo menu.
Mezi příkazy je možné vybírat objekty. Stisk pravého tlačítka po výběru otevře menu s editačními funkcemi. Nabídka editací může být odlišná, pokud kliknete do jediného zvýrazněného objektu. V případě kliknutí pravým tlačítkem do volného prostoru se nabídnou funkce pro celý výkres.
Pokud chcete vybrat jen část 3D tělesa (díru, zaoblení...), stiskněte Ctrl a pohybujte kurzorem.
Pokud chcete vybrat hrany k zaoblení-sražení, stiskněte Shift a pohybujte kurzorem.
Pokud chcete vybrat skicovací rovinu ve 3D, stiskněte Ctrl+Shift a pohybujte kurzorem.
Výběrové okno pro protažení položek spustíte stiskem Ctrl+Shift a současným pohybem kurzoru.
Pokud chcete ve 2D nebo při skicování vybrat roh pro zaoblení-sražení, stiskněte Shift a pohybujte kurzorem.
Pokud chcete ve 2D vybrat všechny objekty patřící k exportu 3D pohledu, stiskněte Ctrl a pohybujte kurzorem.

 

 
 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©