Editace těles

Obecně mohou být editována existující tělesa následujícími postupy:


Výběr těles

Editační a mnohé další funkce potřebují vybírat tělesa. Ta lze vybírat jednoduše kurzorem nebo použít hromadný způsob. Některé funkce dovolí vybírat i součásti těles. Například při mazání lze vybrat celé těleso nebo jen jeho část (díra, sražení, žebro,...).


Během výběru těles jsou vybraná tělesa ukládána do dočasné množiny těles k následnému zpracování. Tělesa vybraná do množiny jsou zobrazena ve drátovém zobrazení ve výběrové barvě. Do množiny se tělesa přidávají a vyndávají. Po provedení příkazu se množina vyprázdní.

Vybíraná tělesa jsou detekována, jestliže je kurzor nad tělesem nebo jeho částí. V případě zobrazení těles v drátu je těleso detekováno přejede-li kurzor jejich hranu nebo drát. Je-li těleso detekováno, je zvýrazněno vysvícením jeho hran a drátů. Pak stisk levého tlačítka myši přidá detekované těleso do množiny. Hustotu drátů lze nastavit, jak je popsáno v kapitole Zobrazení a barva těles. Během výběru se zobrazuje dočasný toolbar s ikonami pro zadání dalších způsobů, jak vybírat tělesa. Různým způsobům výběrů též odpovídají písmena, jejichž použití může usnadnit výběr těles. Velká a malá písmena zde mají stejný význam.


IkonaKlávesaZpůsob výběru
T Základní nastavení. Vybere celá detekovaná tělesa.
S Vybírá pouze jednotlivá základní tělesa z booleovského stromu.
B Vybírá část větve booleovského stromu (historii změn na tělese v jedné větvi).
N/AVýběr prvků 3D těles z grafu Booleovského stromu
A Vybere všechna viditelná tělesa ve 3D.
R Vybere všechna tělesa kompletně uvnitř výřezu.
I Vybere všechna tělesa kompletně a částečně uvnitř výřezu.
U Vybere všechna tělesa kompletně a částečně vně výřezu.
O Vybere všechna tělesa kompletně uvnitř výřezu.
P Naposledy vybráno - použije tělesa naposledy vybraná během stejné funkce
G Zobrazí výpis existujících skupin a vybere celou skupinu těles.
EJména nebo atributy - vybere tělesa podle jejich jména nebo atributu
N/ASkupina geometrických vazeb elementů.
N/ASkupina geometrických vazeb těles.
N/AVýběr ze schématu vazeb.
N Vybírá jednotlivá základní tělesa, včetně jejich booleovských operací (díry, sražení,...), které byly udělány před přičtením nebo odečtením od dalšího tělesa.
X Tento přepínač nastavuje přidávání nebo vyndávání těles z dočasné výběrové množiny.

Výběr jednotlivých těles z Booleovského stromu lze pomocí stisknuté klávesy Ctrl+ najetím kurzoru nad těleso. Tato možnost platí pouze mezi příkazy.

Výběr těles - SLS

Možnosti při výběru těles (nastavení příkazem "CFG"):

  • Zvýraznit všechny dráty tělesa je-li při výběru detekováno. Hrany tělesa jsou zvýrazněny při detekci vždy.
  • Velikost kurzoru v pixelech.
  • Vybraná tělesa zobrazovat vždy nahoře - je-li vypnuto, dochází k zakrývání neviditelných hran. V opačném případě je vybrané těleso zobrazeno celé.
  • Když není těleso detekováno, začne výběr výřezem – kliknutí levým tlačítkem myši mimo tělesa, začne výběr výřezem.

Změna viditelnosti těles

U velkých sestav občas některá tělesa v sestavě překážejí. V takovém případě je možné taková tělesa zneviditelnit. Práce se zrychlí a zpřehlední. Při otevírání dokumentu, kde jsou neviditelná tělesa, se objevuje varovné hlášení (lze vypnout).


Zneviditelnění - ZN3, Ctrl + B

Vybraná tělesa budou zneviditelněna.


Zviditelnění - ZV3, Ctrl + U

Zviditelní zneviditelněná tělesa:

  • Zviditelnit vybraná tělesa
  • Zviditelnit tělesa podle 3D skupin
  • Zviditelnit všechna zneviditelněná tělesa

Pokud jsou nějaké neviditelné objekty ve 3D prostoru je možné tuto funkci volat z pop-up menu stiskem pravého tlačítka myši na prázdné místo.


Správa 3D skupin - tvorba, editace a zobrazení

Tato funkce pracuje pouze se skupinami těles, kde mimo jiné určuje jejich viditelnost. Skupiny musí být definovány, jak je popsáno v kapitole Skupiny těles.


Stínování těles

Základní nastavení stínování je zapnuto pro všechna tělesa. V případě vypnutého stínování jsou všechna tělesa zobrazena v drátovém zobrazení. VariCAD nabízí vypínání stínování jednotlivých těles nebo skupin těles. To umožní vidět "skrz" vnější tělesa dovnitř sestavy.

Kromě drátového zobrazení můžete použít také průhledné zobrazení těles. Průhledně zobrazená tělesa lze detekovat stejně jako tělesa v drátovém zobrazení, tedy na jejich hranách.


Stín / Drát 3D tělesa - ZS3

U vybraných těles mění zobrazení na stínované, průhledné nebo drátové.

Správa 3D skupin - tvorba, editace a zobrazení

Tato funkce pracuje pouze se skupinami těles, kde mimo jiné přepíná jejich zobrazení na buď stínované, nebo drátové. Skupiny musí být definovány, jak je popsáno v kapitole Skupiny těles.


Průhledné zobrazení funguje od OpenGL 4.0 a vyšší.


Drátové a stínované zobrazení v sestavě


Průhledné a stínované zobrazení v sestavě


Barvy těles - NB3

Změní barvu vybraného tělesa nebo jeho součásti. Každá část booleovského stromu (díra, zaoblení,...) může mít jinou barvu, přitom volitelně lze zobrazovat jen základní barvou tělesa. Tato možnost je popsána v kapitole Nastavení zobrazení 3D pohledu.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©