Osy

Osy lze vytvořit několika způsoby:

  • Osa daná dvěma body - osa je definována jako čára mezi dvěma body, s prodloužením.
  • Osy kružnice nebo oblouku - ve středu kruhu / oblouku bude vytvořena sada čtyř poloos.
  • Osa rotační plochy exportovaná do 2D. Při vytváření pohledů musí být zapnutý reexport.
  • Vytvoří roztečnou kružnici a osy

Příklad os vytvořených ve středu kruhu a mezi dvěma body.


Pokud jsou osy vytvořeny v pohledech exportovaných ze 3D do 2D, vznikne vazba mezi osami a odpovídajícími 3D tělesy. Po změně 3D geometrie a návratu zpět do 2D se osy automaticky aktualizují. Viz Automatické aktualizace rozměrů, os a šrafů po změnách ve 3D


Nastavení přesahu os. Klikněte na odpovídající ikonu na panelu nástrojů.


Nastavení přesahu os


Osy lze vytvořit pomocí následujících příkazů:

Osy kružnice nebo oblouku - OSYK

Vyberte kružnici nebo oblouk, osy jsou vytvořeny jako čtyři poloosy ve svislém a vodorovném směru. Můžete také pravým tlačítkem kliknout na oblouk nebo kružnici a z menu vybrat vytvoření os.


Výběr vytváření os z rozbalovací nabídky.


Osa daná dvěma body - OSYB

Vyberte první bod a poté druhý bod. Osa se vytvoří jako spojení vybraných bodů s definovaným přebytkem. Pokud je osa vytvořena v 3D pohledu exportovaném do 2D, nepoužívejte tuto metodu k vytváření os rotačních ploch. V opačném případě nemusí být osy po změnách ve 3D aktualizovatelné.

Osa rotační plochy - OSYL

Tato metoda je určena pro osy rotačních ploch exportovaných z 3D do 2D pohledů. Body os jsou vybrány, pokud pohybujete kurzorem přes konec čáry nebo kružnice vytvořené obrysem rotační plochy. Body jsou zvýrazněny společně se segmentem os. Při vytváření pohledů musí být zapnutý reexport. Levým tlačítkem vyberete zvýrazněný bod. Viz obrázky níže.


Když je těleso se zapnutým řezem, osa je vytvořena jako osa díry.


Výběr prvního bodu osy


Po výběru druhého bodu osy se automaticky zobrazí přechodné konstrukční čáry


Vytvořená osa


Vytvoří roztečnou kružnici a osy - AXPC

Vyberte vnější kružnici nebo vnitřní díru a poté vyberte kružnici umístěnou na roztečné kružnici. Vytvoří se roztečná kružnice a menu pro další osy. Můžete také pravým tlačítkem kliknout na vnější kružnici, vnitřní díru nebo na kružnici umístěnou na roztečné kružnici a z menu vybrat vytvoření roztečné kružnice.


Z menu vyberte vytvoření roztečné kružnice.


Je zobrazena roztečná kružnice a detekované kružnice jsou zvýrazněny. Vyberte osy z menu.


Vytvoření dalších os.


Vytvoří se roztečná kružnice a vybrané osy.


Osy - OSY

Tato funkce zobrazí menu se všemi čtyřmi možnostmi.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©