Psaní speciálních znaků

Speciální znaky jsou používány při psaní textu ve 2D. Jsou obsaženy ve speciálním toolbaru během zadávání textu:

 • průměr
 • plus mínus
 • stupeň
 • značky měn
 • značky základní
 • značky numerické


Toolbar speciálních znaků


Vstup hodnot, matematické výrazy

Očekává-li dialogový panel vstup číselné hodnoty je možné zadávat také matematické výrazy. Na chybně zadané hodnoty se zobrazí varovné hlášení.


Matematické výrazy mohou obsahovat:

 • + součet
 • - rozdíl
 • * součin
 • / podíl
 • ^ exponent

Výrazy mohou obsahovat neomezený počet závorek a matematické funkce.


Matematické výrazy mohou obsahovat následující funkce:

 • sin, cos - sinus, cosinus
 • tan, atan - tangenta, arc tangenty
 • asin, acos - arc sinus, arc cosinus
 • log - dekadický logaritmus
 • ln - přirozený logaritmus
 • exp - iracionální číslo "e"
 • rtd - převod radiánů na úhel v desítkové hodnotě
 • dtr - převod úhlu v desítkové hodnotě na radiány
 • sqr - druhá mocnina
 • sqrt - druhá odmocnina

Argument funkce musí být uzavřen v závorkách. Argumenty goniometrických funkcí se zadávají ve stupních. Příklad zápisu matematického výrazu:

1+2*sin(30)+2*(2^2+sqrt(9))

Výsledek = 16.


Kalkulačka - CAL, Shift + F9

Vypočítá zadaný matematický výraz.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©