Řešení problémů ve 3D

VariCAD poskytuje nástroje pro řešení problémů nebo dílčí opravy poškozených vnitřních dat, souborů či objektů načtených ze STEPu.


Opravné prostředky

Regenerace všech 3D objektů - REGALL

Tento příkaz obnovuje všechny 3D objekty v prostoru. V případě interních datových chyb, jsou odpovídající tělesa rozložena na jednotlivé prvky. Nová 3D tělesa jsou vytvořena pro každé chybné těleso a všechny prvky chybného tělesa jsou přidány do nové 3D skupiny.


Regenerace všech objektů může odhalit případné problémy při editaci těles.


Regenerace transformací všech 3D objektů - REGTRAN

Příkaz přestavby objektů podobně jako příkaz REGALL. Kromě toho, tento příkaz opravuje údaje týkající se transformací (umístění) jednotlivých objektů. Oprava transformací může pomoci v případě, že tělesa nemohou být editována.


Oba příkazy REGALL a REGTRAN ukončí historii změn úprav. Nová historie (Zpět - Vpřed příkazů) začíná opět od začátku.


Konverze do importovaného tělesa - TOIMP

Příkaz zkonvertuje vybrané těleso do importovaného objektu. Po konverzi bude ztracena veškerá historie změn na tělese. Geometrie nového tělesa lze změnit stejným způsobem jako geometrie těles importovaných ze STEPu. Na takových tělesech lze provádět pouze nové Booleovské operace a zaoblování či srážení hran.


Pokud nastane problém, kdy stávající těleso nelze upravovat a změna tělesa způsobí rozbití na jednotlivé prvky, tak je potřeba:

  • Zavřít soubor bez uložení.
  • Otevřít soubor znovu.
  • Převést chybné těleso (před tím, než se znovu explodovala) do importovaného objektu.

Ačkoli stávající tvar může být změněn pouze nějakou Booleovskou operací, neměl by se dále rozpadat.


Nástroje pro opravu chybných těles načtených ze STEPu

Vzácně se může stát, že některé objekty načtené ze STEPu mají buď všechny normály na celém tělese nebo jednu nebo několik samostatných normál obrácených. To je způsobeno poškozenými daty zaznamenaných do STEP souboru jiným softwarem. Obrácené normály lze popsat jako plocha nebo těleso "naruby".


Obrácené plochy vypadají jako tělesa s chybějící plochou. Hlavní rozdíl je v tom, že obrácené plochy lze vrátit do normální polohy. A skrz vypadlé plochy je vidět dovnitř tělesa.


Těleso obsahující obrácenou plochu a chybějící plochu


Následující příkazy pro opravu obrácených ploch:

Obrátí všechny normály na tělese - INSIDEOUT
Obrátí normály vybraných ploch - INSOUTSEL

Oprava chybných souborů

Pokud soubor vytvořený ve VariCADu nelze znovu otevřít, může být obnoven následujícím příkazem:

Záchrana souboru - RECOVERY

Vybraný soubor bude otevřen jiným způsobem (rekonstrukce interních dat souboru). Volitelně se zapnutým nebo vypnutým řezem.


Pokud nejde otevřít nativní soubor VariCADu, pak spíše došlo k poškození souboru výpadkem počítače při ukládání souboru. V takovém případě obnovení souborů nepomůže.


Dalším způsobem, jak lze soubor obnovit je vložit poškozený soubor do existujícího 3D prostoru nebo 2D oblasti. Touto metodou se může vkládat pouze část 3D nebo 2D část (postupně). Pokud je 3D část poškozena, může se obnovit alespoň část 2D.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©