Psaní textů

Textové položky mohou být vykreslovány do dokumentu jako jednotlivé vodorovné řádky, nebo jako položka obsahující několik řádků s možností měnit jejich sklon a natočení. Změna textů a jejich vlastností je popsána v kapitole Editace textu


Nastavení vlastností textů - TPR

Nastavovat lze:

  • Výška textu
  • Úhel textu - nastaví pod jakým úhlem bude řádek psaného textu, v případě psaní jednotlivé vodorovné řádky je toto nastavení potlačeno, a změnu lze provést až později
  • Sklon textu - nastaví úhel sklonu písma
  • Relativní šířka - nastaví hustotu písma
  • Meziřádková rozteč - nastaví vzdálenost mezi řádky
  • Referenční bod - nastaví polohu vkládacího bodu textu
  • Font textu - vybere typ fontu


Dialogový panel nastavení vlastností textů

Kódování textu, text Písma

Všechny textové objekty používané ve VariCADu jsou kódovány v Unicode. Existují však určitá omezení, pokud zvolíte textové fonty VariCAD. VariCAD pracuje se dvěma typy písma:

  • VariCAD fonty. Tato písma jsou vždy k dispozici, ale obsahuje pouze limitovanou sadu znaků. VariCAD Standardní font podporuje kódování Západní a Střední Evropy a kódování v azbuce.
  • True Type fonty. Tato písma jsou k dispozici z operačního systému. Operační systémy Windows nabízejí jiné fonty než operační systémy Linux. True Type fonty obvykle obsahují většinu znaků ze znakové sady Unicode.


Výběr fontu


Psaní textu shora dolů

Text ve VariCADu lze psát zleva doprava. V případě potřeby je zde také možnost psát jednotlivé řádky od shora dolů, v čínštině, japonštině nebo korejštině v OS Windows. Vyberte True typu font, jehož jméno začíná znakem @ - například písmo s názvem @Gulim. Potom nastavte textu úhel -90 stupňů. True Type fonty, které začínají znakem @ mají čínské, japonské či korejské znaky otočeny o 90 stupňů.

V aktuální verzi VariCADu neexistuje žádná možnost psaní textů zprava doleva.


Systém Windows 10 nemusí ve výchozím nastavení mít všechna předdefinovaná písma.


Poznámka - POZ

Do tabulky je možné psát text, který se vloží do dokumentu jako jedna položka. Během vkládání je možné měnit vlastnosti textu.


Řádkový text - TEX

Přímo do plochy dokumentu vypisuje zadávaný text jako jednotlivé vodorovné řádky. Plocha pro psaní je ohraničena na viditelnou část dokumentu (při psaní textu se po dosažení okraje obrazovky automaticky odřádkuje). Pokračovat psaní dalších řádek libovolného textu umožní:

Vlastnosti textu ze zvoleného řádku včetně odřádkování.

Vložit text z dokumentu - VLT

Vkládá text z ASCII souboru do dokumentu jako položku řádkový text. Po vybrání dokumentu se zadává místo vkládání prvního řádku textu, další řádky se vkládají po jednom volitelně směrem nahoru nebo dolů.Dialogový panel vkládání textu 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©