Kontrola položek, vzdálenosti, úhlu a souřadnic

2D kontrolní funkce jsou dostupné z roletového menu "Menu" - "Kontrola", nebo z ikonového menu "Kontrola 2D".


Kontrola souřadnic - SOU

Zobrazí souřadnice zadané polohy ve 2D.


Vzdálenost dvou bodů ve 2D - VZD

Zobrazí vzdálenost mezi dvěma zadanými body.


Kontrola úhlu - UHE

Zobrazí hodnotu úhlu zadaného následujícími způsoby:

  • Směrem čáry
  • Dvěma body
  • Mezi dvěma čárami
  • Třemi body
  • Tečně

Úhel je vždy měřen proti směru hodinových ručiček a je zobrazován ve stupních.


Informace o položce - POL

Zobrazí informace o vybrané položce. Vždy se zobrazí typ položky, vrstva, barva a styl čáry, případně příslušnost k množině. U položky bod se navíc zobrazuje jeho X, Y souřadnice U čáry souřadnice počátečního a koncového bodu a úhel každého segmentu. U kružnice souřadnice středu a poloměr, počáteční a koncový úhel a obvod. U textu název fontu a vlastnosti textu. U symbolů a bloků vazební body, vkládací bod a název včetně všech atributů.


 

 


Úvod do VariCADu
Tipy a triky

VariCAD.cz ©