Výpis verzí

 

VariCAD 2024-2.0 - 12.06.2024

Tato verze nabízí nové možnosti pro export 3D dat a současně byla také provedena optimalizace v jádře VariCAD. Nyní můžete využít kromě jiného také exporty 3D modelů do 3D PDF, Collada, ACIS a PRC dat. Formát 3D PDF umožňuje prohlížet exportované 3D modely na více platformách, včetně Androidu. Můžete pohled přibližovat, oddalovat, posouvat a otáčet a také využít odměřovací funkce pro 3D rozměry.
Collada (Collaborative Design Activity) je formát používaný především v počítačové grafice. Je řízena společností Khronos Group a je převzata organizací ISO.
ACIS data mohou být uložena ve formátu *.SAT (text) nebo *.SAB (binární). Formát dat až do verze 700 je kompatibilní s jakýmkoli softwarem, který využívá ACIS. Vyšší verze, tj. od verze 20800 jsou upraveny společností Autodesk do jiné reprezentace. Výstup z programu VariCAD je kompatibilní s verzemi Autodesku u všech verzí, ale pokud chcete exportovat data do jiného softwaru, než jsou produkty Autodesku, pak doporučujeme používat výstupy do verze 700.
3D PRC (Product Representation Compact) se používá pro vkládání 3D dat do PDF nebo pro ukládání, načítání a zobrazování 3D.
VariCAD umožňuje rozsáhlé úpravy všech podporovaných výstupních formátů. Změny nastavení můžete provádět pomocí příkazu „cfg“ nebo přímo v dialogovém okně souboru, pokud vyberete příkaz „Uložit jako“. Nainstalujte si novou verzi: zde stáhnout.

 

VariCAD 2024-1.0 - 12.12.2023

Nová verze obsahuje výrazně vylepšenou přesnost transformací u 3D a 2D objektů, změněné a přehlednější zobrazování 3D schémat vazeb včetně správy vazeb. Ve 2D máte k dispozici více možností pro nastavení přírůstků kreslení nebo tažení (krokový režim), více možností práce pomocí dočasných vodicích čar a u textů lze vkládat širokou škálu symbolů nebo libovolných znaků Unicode. VariCAD lze přepínat do libovolného podporovaného jazyka bez omezení. V knihovnách strojních součástí byly přidány nové rozměrové řady, nyní jsou v nabídce mnohem širší rozsahy rozměrů, než tomu bylo ve starších verzích. VariCAD poskytuje novou metodu licencování, která mu umožňuje pracovat s plovoucí licencí.

více

 

VariCAD 2023-2.0 - 21.03.2023

Tato verze obsahuje aktualizace nastavení OpenGL. K dispozici jsou některá nová nastavení pro vyřešení možných problémů s ovladači grafické karty. Dále bylo vylepšeno chování některých funkcí – např. u vlečení 2D objektů, nastavení tisku, vlečení 3D objektů a u konfigurace použití dvou monitorů. U skicování je nyní k dispozici nová funkce, která automaticky opravuje drobné nepřesnosti (mezery) u tvorby vytažených profilů nebo rotačních součástí.

více

 

VariCAD 2023-1.0 - 30.11.2022

Byla spuštěna nová verze VariCAD 2023-1.0. Nová verze umožňuje otvírat současně druhou instanci pro práci v programu VariCAD (druhé okno VariCAD), obsahuje změny při práci se stromovou strukturou tělesa, umožňuje vypínat a zapínat jednotlivé části těles. Pokud máte otevřeno více souborů, pak se při procházení seznamu otevřených dokumentů zobrazuje jejich náhled. V nové verzi byly také provedeny některé změny ve 3D modelování.

více

 

VariCAD 2022-2.0 - 07.07.2022

Nová verze VariCAD 2022-2.0 nabízí především nové možnosti u kótování – jedná se o chytré kótování. Tato funkce umožňuje vytvořit kóty v celém 2D výkrese pomocí jednoho příkazu, takže odpadá nutnost klikání na jakékoliv další ikony. Kromě toho byla v systému provedena řada změn, jedná se především o změny, které zvyšují stabilitu programu.

více

 

VariCAD 2022-1.04 - 02.02.2022

Byla vydána nová verze VariCAD 2022-1.04. Přestože se nejedná o hlavní verzi programu, obsahuje tato dílčí verze několik nových funkcí. Uživatelé mají nyní k dispozici více možností pro definování tloušťky tištěných čar a pro definování názvu a popisu souborů, dochází ke změnám u výstrah (zvuk nebo blikání stavového řádku) a nová verze také obsahuje rozšířené palety barev. Pokud je verze nainstalována poprvé, pak se automaticky upraví některá nastavení. Uživatelé, kteří pracují s předchozí verzí VariCAD 2022-1.0, si mohou zdarma zaktualizovat licenci na tuto novější verzi.

více

 

VariCAD 2022-1.0 - 25.11.2021

Tato verze nabízí přepracované značky svarů a tolerancí, nové funkce u správy exportů 3D pohledů do 2D, změny u rozvinu povrchů (ohýbání plechů) a vylepšení u 2D kótování. Dále jsou k dispozici nové možnosti práce u předdefinovaných 2D nebo 3D pohledů, možnost definování individuální barvy vybraných ploch na tělese, změny v pracovním prostředí (předdefinované barvy jsou komplexnější) a změny ve 3D modelování, většinou u zaoblení.

více

 

VariCAD 2021-2.0 - 18.05.2021

Tato verze obsahuje kompletně přepracovanou 2D grafiku, která se používá při práci ve 2D prostředí nebo u skicování. Nyní program VariCAD funguje kompletně pod OpenGL 4.0 nebo novějšími verzemi. Nová grafika umožňuje jasnější a čitelnější zobrazení 2D objektů a různých pomocných prvků, které se používají jak při práci ve 2D, tak i během skicování. Další vylepšení najdete u správy předdefinovaných 2D pohledů ze 3D (reexporty), také u tisku a ve 3D modelování.

více

 

VariCAD 2021-1.0 - 02.11.2020

Tato verze obsahuje kompletně přepracovaný systém nápovědy. Manuál, demo videa a tipy a triky lze spouštět ve vašem výchozím prohlížeči paralelně s programem VariCAD. Mezi nové 3D funkce patří například možnost měření délky potrubí nezávisle na jakýchkoliv řezech nebo jiných booleovských operacích. Můžete také měnit vkládací osy u všech typů těles, nejen u těles, které byly importovány z formátu STEP. Současně byla provedena různá vylepšení uvnitř modelovacího jádra a došlo také k vylepšení importu u souborů ve formátu STEP. 2D objekty vytvořené z 3D pohledů je v případě potřeby možno vytvořit jako splajny.

 

VariCAD 2020-1.0 - 20.11.2019

Nová verze obsahuje kompletně přepracované a rozšířené knihovny strojních součástí jak ve 2D, tak ve 3D. Dialogové panely jsou mnohem přehlednější a obsahují podrobnější informace k jednotlivým dílům. Kromě toho, že knihovny obsahují také nové strojní součásti podle norem ISO (EN, ČSN), DIN, ANSI a JIS, mají uživatelé k dispozici i nové pokročilé funkce při práci s nimi. Při vkládání strojních součástí si můžete předem vybrat konkrétní rozměry, po kliknutí pravým tlačítkem myši na vloženou součást z knihovny ji můžete změnit, nebo můžete provést více změn pro celou skupinu dílů z knihovny. Výběr je možné provést jak přímo ve 3D modelovém prostoru, tak i ze stromu sestavy (schéma struktury sestavy).
Můžete se také podívat na naše nová videa z verze VariCAD 2020-1.0. Nebo navštivte na YouTube kanál VariCAD a příklady nových funkcí naleznete v seznamu videí s názvem 2019-11.

více

 

VariCAD 2019-3.0 - 27.06.2019


Tato verze přináší přepracovaný modul pro správu naposledy otevíraných souborů. Mezi další vylepšené funkce patří například hromadné kopírování a vkládání těles společně s použitím různých booleovských operací (například odebíraní objemu, tvorba děr pro šrouby apod.). Mnoho nových možností nabízí také funkce pro nastavení exportu STL souborů (jedná se o formát souborů, který je vhodný pro 3D tisk). Díky dalším změnám ve funkci skicování lze nyní mnohem jednodušším způsobem vybírat skicovací roviny. K dalšímu vylepšení došlo také u 3D modelování a u načítání souborů ve formátu STEP.
Můžete se také podívat na naše videa z programu VariCAD 2019-3.0. Nebo navštivte na YouTube kanál VariCAD a v seznamu videí vyberte 2019-06.

více

 

VariCAD 2019-2.0 - 03.03.2019


Tato verze obsahuje podstatná zlepšení v náhledu souborů. V dialogu u výběru souborů lze zobrazit další náhledy souborů a složek programu VariCAD společně s dalším volitelným popisem. V průzkumníku Windows se také zobrazuje 3D obsah souborů. Další vylepšení jsou k dispozici u editace detailů a podsestav z prostředí sestav. Dále také oceníte vylepšení u aktualizací 2D výkresu po změnách ve 3D, vylepšení u 3D modelování a u funkce rozvinů.
Můžete se také podívat na naše videa z programu VariCAD 2019-2. Nebo navštivte na YouTube kanál VariCAD a příklady z verze VariCAD 2019-2.0 naleznete v seznamu videí s názvem 2019-02.

více

 

VariCAD 2019-1.0 - 27.11.2018


Tato verze nabízí podstatné změny v editaci detailových dílů a editaci podsestav přímo v prostředí sestavy, byla také přidána další možnost pro tvorbu 2D os a k dispozici je také nová možnost odměřování děr a čepů. Nová verze obsahuje několik dalších vylepšení v 3D modulu a také vylepšení u načítání STEP souborů. Prohlížeč VariCAD zobrazuje názvy a atributy těles a umožňuje také otevírání detailů přímo ze sestavy.
Můžete se také podívat na naše videa z programu VariCAD 2019-1. Nebo navštivte na YouTube kanál VariCAD a příklady z verze VariCAD 2019-1.0 naleznete v seznamu videí s názvem 2018-11.

více

 

VariCAD 2018-2.0 - 16.7.2018


Tato verze přináší podstatné změny v možnostech překreslení 2D výkresů po změně 3D těles. Ve 2D byla přebudována funkce tvoření os. Pro dávkový tisk jsou připraveny nové možnosti nastavení formátu tisku. Při skicování ve 3D, pokud je kreslící rovina vybrána na tělese, je nyní možnost rychlého odstranění obrysů. Novinkou je také nový způsob pro tvoření 3D řezů – skicováním. Ve funkci natočení pohledu do plochy přibyly možnosti pro orientaci této plochy. Ve 3D prostoru lze nyní jednoduše definovat řezový nástroj.

více

 

VariCAD 2018-1.0 - 12.11.2017


Tato verze podporuje používání 3D myši nyní i pod Linuxem. Příkazy programu je možné spouštět také pomocí tlačítek 3D myši. Mezi nové funkce ve 3D patří např. izometrické pohledy, ve 2D můžete vytvářet objekty načtením souborů, které obsahují XY souřadnice (využít můžete * .csv nebo různé textové soubory). Nová verze nabízí také vylepšené uživatelské prostředí - pro zadávání hodnot je možné nyní využívat virtuální numerickou klávesnici a přepracované dialogové panely pro tvorbu základních 3D těles umožňují uživatelům snadnější orientaci při modelování. Nová verze nabízí vylepšení 3D jádra včetně vylepšení načítání a ukládání souborů ve formátu STEP.

více

 

VariCAD 2017-2.0 - 15.05.2017


Tato verze podporuje práci na monitorech s rozlišením 4K (UHD), nabízí uživatelům nové funkce pro tvorbu a správu rozstřelů sestav, funkce pro tvorbu a editaci 3D textů, tvorbu a editaci vlastního seznamu používaných materiálů (různé druhy ocelí, litin, hliníkových slitin apod.) V nové verzi byly také optimalizovány části 3D jádra včetně načítání/ukládání souborů ve formátu STEP, což vede k rychlejšímu a spolehlivějšímu zpracování některých operací. Podívejte se na naše videa z programu VariCAD.

více

 

VariCAD 2017-1.0 - 28.11.2016


Nová verze VariCAD 2017-1 přináší další možnosti pro tvorbu těles z několika kreslících rovin, komplexní řešení u funkce pozicování, vylepšení kusovníku, nové dočasné konstrukční čáry ve 2D a 3D skicování a také přepracované 2D zaoblení, sražení hran a tvorbu rohů. Tato verze podporuje zařízení 3DConnexion (pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10). Jsou k dispozici také nové metody změny 3D pohledu.

více

 

VariCAD 2016-1.0 - Březen 2016


Tato verze přináší zejména nové funkce pro tvorbu těles, tělesa lze vytvářet pomocí přechodů profilů ve více rovinách, k dispozici jsou také nové funkce pro snadnější editaci těles a jejich částí. Při tvorbě nebo editaci tělesa se průběžně zobrazuje výsledný tvar tělesa. U základních předdefinovaných těles jako je kvádr, válec, kužel apod. lze editovat tvar a rozměry tažením kurzoru.
U těles vytvořených tažením nebo rotací 2D profilu lze kromě jiného definovat délku nebo úhel také tažením kurzoru. Dále je možné měnit profil společně s tělesem pomocí 2D vlečení nebo protažení. K dispozici jsou také nové možnosti u vkládání a rozmísťování těles. Tato verze přináší také novinky u 2D kreslení - například u protažení objektů, nové možnosti u vlečení, u editace kružnic a oblouků nebo při výběru šrafovací oblasti.

více

 

VariCAD 2015-3.0 - 10.12.2015


Nová verze VariCAD 2015-3 přináší další vylepšení v načítání 3D modelů ve formátu STEP a v načítání výkresů ve formátu DWG, k dispozici je také kompletně přepracovaný modul pro výpočet objemů těles. Uživatelé Windows 10 jistě ocení upravené prostředí programu.

 

VariCAD 2015-2.06 - 1.8.2015


Tato verze využívá nové OpenGL 4 a 4.3. To znamená další navýšení rychlosti v grafice 2,5 - 10x, také otevírání souborů je 2x rychlejší. OpenGL 4 podporuje většina novějších karet od nVIDIA a ATI. Při prvním spuštění této verze VariCAD detekuje Vaši kartu a v případě nekompatibility se použije staré OpenGL 1.1.

více

 

VariCAD 2015-1.09 - 24.03.2015


Již od verze 2015-1.05 program VariCAD automaticky kontroluje veškeré nové aktualizace. Pokud máte spuštěný program a nemáte nainstalovanou nejnovější verzi, pak se v pravé části lišty nabídek zobrazí upozornění, že je k dispozici novější verze.

více

 

VariCAD 2015-1.0 - 1.11.2014


Tato verze nabízí nové funkce pro práci v sestavách, podsestavách a detailech, nové možnosti zadávání a kontroly atributů těles, nově zavedeno schema struktury sestavy (strom), dále obsahuje nové 3D funkce a vylepšené prostředí dialogových panelů. Tato verze také podporuje práci na více monitorech.

více

 

VariCAD 2014-2.0 - 06.04.2014


Tato verze obsahuje nové funkce v 3D i 2D prostředí, tažení obecného profilu po křivce, výrazně vylepšenou funkci tvorba potrubí a drátů, změny v geometrických vazbách, apod. K dispozici jsou také nové výstupní formáty PNG, JPEG a GIF, vylepšené načítání modelů ve formátu STEP a 2D výkresů ve formátu DWG.

více

 

VariCAD 2014-1.0 - 16.11.2013


Tato verze využívá multi-threading (paralelní zpracování dat), díky tomu je mnohem rychlejší např. otevírání souborů, rychlejší exporty ze 3D do 2D apod. K dispozici je vylepšený tisk přes virtuální tiskárny (tisk do PDF), tisky ze 3D, změny ve výpočtech objemu a hmotnosti a další vylepšení u načítání STEP souborů.

více

 

VariCAD 2013-2.07 - 30. června 2013


Tato verze nabízí možnost práce nejen pomocí vazeb sestava - detail, ale také pomocí vazeb ve více úrovních (sestavy – podsestavy – detaily). K dispozici jsou také nové funkce pro práci s geometrickými vazbami, nové možnosti tvorby kusovníků, vylepšení importu souborů ve formátu DWG/DXF a STEP.

více

 

VariCAD 2013-1.03 - 30. leden 2013


Tato verze nabízí zcela nové možnosti načítání těles ve formátu STEP. Nyní je možné importovat a dále upravovat tělesa, která nebyla v dřívějších verzích podporována (skořepiny, otevřená tělesa, apod.) K dispozici je také vylepšené načítání DWG/DXF výkresů včetně AutoCAD 2013 a nové možnosti tvorby konstrukčních čar.

více