Popis

Popis systému

Mezi standardní moduly VariCADu patří 3D modelování, 2D kreslení, práce v sestavách a podsestavách, parametrické modelování, geometrické vazby, asociativní kótování, knihovny strojních součástí, knihovny symbolů a bloků, výpočty a četné nástroje pro práci s negrafickými informacemi (archiv, razítka, kusovníky, správa souborů výkresů, atd.). Tyto a další nástroje umožňují konstruktérům velmi rychle vytvářet, analyzovat a neomezeně upravovat koncepty návrhů. VariCAD obsahuje následující moduly:

 • 3D modelování
 • 2D kreslení
 • Možnost parametrického modelování
 • Možnost geometrických vazeb
 • Skořepiny, potrubí a dráty
 • Vyšetřování kolizí
 • Práce v sestavách
 • Rozviny plechových dílů
 • Knihovny strojních součástí
 • Výpočty
 • Archiv, kusovník, razítka,...

Prostředí systému VariCAD je navrženo tak, aby umožnilo snadnou a rychlou orientaci uživatele. Bylo pečlivě doladěno, aby odpovídalo konstrukčnímu myšlení a aby se k výsledku uživatel dopracoval s co nejmenším počtem kroků. Nevnucuje konstruktérovi určitý postup, ale nechává mu volné ruce při návrhu. Příkazy jsou vytvořeny se záměrem co nejvíce usnadnit jejich použití. Práci usnadní inteligentní kurzor, velké množství zachytávacích a výběrových módů, ve 2D konstrukční čáry, pravoúhlá síť.Kótování - chytrá kóta ve VariCADu 2022 VariCAD – Chytrá kóta – snadné kótování pomocí jediného příkazu. Horizontální a vertikální kótování. Kótování závitů, zkosení, zaoblení a průměrů. Zarovnání kót podle jiné kóty.
Kreslící funkce ve VariCADu 2D VariCAD - ukázka kreslících funkcí ve VariACDu 2D.
Nástroje ve VariCADu 2D VariCAD - ukázka nástrojů ve VariACDu 2D.
Editační funkce ve VariCADu 2D VariCAD - ukázka editačních funkcí ve VariACDu 2D.
Ukázka práce ve VariCADu 2021 VariCAD - vytvoření malé sestavy, podsestavy a detailu s výkresem, vyplnění razítka. Základní postupy a ovládání VariCADu. Příklad ke stažení zde.
Ukázka práce ve VariCADu 2020 VariCAD - vytvoření malé sestavy, podsestavy a detailu s výkresem, vyplnění razítka. Základní postupy a ovládání VariCADu.
Ovládání a prostředí systému

Ukázky ovládacích prvků VariCADu jako jsou tlačítka myši, důležité klávesy klávesnice a jejich kombinace. Zachytávání a výběr pložek, rychlé volání funkcí a práce s obrazem.VariCAD - Základy ovládání VariCAD - Ovládání systému. Ukázky ovládacích prvků VariCADu jako jsou tlačítka myši, důležité klávesy klávesnice a jejich kombinace. Zachytávání a výběr pložek, rychlé volání funkcí a práce s obrazem.VariCAD – Práce s položkami ve 3D - výběr těles VariCAD – Práce s položkami ve 3D. Ukázky vkládání, posouvání a výběr těles.VariCAD – Základní tělesa VariCAD – Modelování základních těles jako je hranol, válec, komolý jehlan, trubka, kuželová trubka, trubkové koleno, plné koleno, koule. Většina základních těles lze také vytvořit pomocí vytaženého profilu nebo přechodem profilů.VariCAD – 2D tvořící profil VariCAD – Modelování těles pomocí tažení profilu, rotace profilu nebo částečné rotace profilu.VariCAD – Přechod z obdélníku na kruh VariCAD – Propojení obdélníkového profilu na kruhový – přechodka.Přechod z obdélníku na bod VariCAD – Propojení obdélníkového profilu na bod – přechodka.VariCAD – Přechod z více profilů VariCAD – Přechod mezi více profily. Například křídlo letadla, trup lodi, ale také přechod z jednoho profilu do jiného.VariCAD – Rotační přechod z více profilů VariCAD – Rotační přechod z více profilů, vačky.VariCAD – Tažení 2D profilu ve 3D VariCAD – Tažení 2D profilu ve 3D. Zábradlí, lem, potrubí,…VariCAD – Tažení potrubí nebo drátu VariCAD – Tažení potrubí nebo drátu. Potrubí, zábradlí, třmen, kabely,…VariCAD – Rotační přechod dvou profilů VariCAD – Rotační přechod dvou různých (např. obdélník na kružnici nebo dvě různě velké kružnice) profilů o zadaný úhel. Spirála lineární nebo goniometrická.VariCAD – Šroubová plocha VariCAD – Vytvoření šroubovice zkroucením 2D profilu.VariCAD – Vrtání a frézování VariCAD - Díra po vrtáku, závitová díra, odečtení vytaženého profilu, stopková fréza, odečtení hranolu. Osa X je vždy natočená kolmo do vybrané plochy a vkládací bod umístěn v místě kliknutí.VariCAD – Skořepina, plechový díl VariCAD – Vytvoření ohnutého plechu pomocí skořepiny.VariCAD – Editace 3D základních těles VariCAD – Jednoduchá editace základního tělesa. Editace jednoduchá (pouze změna rozměrů). Editace hodnot v panelu. Rozšířená editace složeného tělesa. Změna rozměrů a polohy současně. Pro tělesa tvarově složitější, převážně s otvory a výřezy.VariCAD – Editace 3D těles pomocí Ctrl nebo Booleovského stromu VariCAD – Pro tělesa tvarově složitější, převážně s otvory a výřezy pomocí klávesy Ctrl nebo Schéma Booleovského stromu.VariCAD - Editace 3D potrubí a drátu (tělesa s vazbou) VariCAD – Ukázka vytvoření součásti z drátu, vytvoření závitu a jeho zavazbení. Následná editace částí drátu.VariCAD - Vyplňování razítek, kusovníku, vazby sestava detail VariCAD – Ukázka vytvoření vazby mezi sestavou a detailem (podsestavou), vyplnění razítek a kusovníku.VariCAD - Zadávání atributů VariCAD – Ukázka vyplňování atributů pro razítka a kusovník.

Jedna z nejčastěji používaných funkcí. Znalost těchto nástrojů a jejich kombinace velice zefektivňuje práci ve VariCADu.

Správný způsob výběru položek usnadňuje jejich editaci a změnu polohy.

Vyberte si, jestli začnete hned od počátku vytvářet virtuální prototyp ve 3D s tím, že Vám výkresová dokumentace "vznikne automaticky", nebo kreslit jen ve 2D.

Tvorba ve 3D je však přirozenější a ve VariCADu svou filozofií velmi blízká praxi, takže pro konstruktéra je intuitivní a snazší než ve 2D. Data ze 3D prostoru lze snadno exportovat do 2D výkresu a tak vytvářet 2D dokumentaci.

Máte možnost zadávat negrafické informace (atributy) přímo 3D tělesům a provádět kontrolu jejich přítomnosti pro výstup do archivu nebo informačního systému podniku, tvorbu kusovníků a vyplňování razítek.
Formáty VariCADu

Spolupracujte se světem. VariCAD pracuje s formáty DWB, DWG (AutoCAD), DXF, IGES, STL, STEP, BMP, JPG, PNG, GIF. Exportované soubory VariCADu byly testovány v systémech vizualizace, MKP systémech a různých dalších CAD/CAM systémech. Dokumentace může být tvořena buď v milimetrech, nebo v palcích. VariCAD je k dispozici ve verzích pro PC s OS Windows nebo Linux.

Nástroje MCAD

Práce v sestavách, podsestavách a detailech je plně volitelná a záleží jen na uživateli, kdy je začne používat. Není tak během své práce nijak omezován. K dalšímu usnadnění práce přispívá strom sestavy (prvků v sestavě) nebo Booleovský strom tělesa.

Systém nabízí výpočty strojních součástí běžně užívaných ve strojírenství, včetně výpočtů kvadratických momentů plochy a modul průřezu v ohybu k osám, těžiště a momentu setrvačnosti těles, objemu, hmotnosti a velikosti povrchu tělesa.

Systém obsahuje rozsáhlé knihovny strojních součástí pro 2D i 3D včetně DIN, ANSI a JIS, množství symbolů pro kreslení schémat a značky pro kótování svarů a tolerancí tvarů a polohy a knihovnu razítek.