Osobní stránka

Jestliže jste zapomněli heslo pro přihlášení, zadejte e-mailovou adresu, na kterou Vám přijdou další pokyny pro bezpečnou změnu hesla.
Váš e-mail:


Zásady ochrany osobních údajů

Správcem Vašich údajů je VARICAD, spol. s r.o., se sídlem Ještědská 168, Liberec 8, 460 08, Česká Republika, IČ: 61325911, DIČ: CZ61325911, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L. (sp. zn. C, vložka 6996).

Vaše soukromí je pro nás důležité, respektujeme jej a veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné. Zpracování osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení Evropské unie 2016/679 – GDPR, účinné od 25. května 2018).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností VARICAD, spol. s r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím našich webových stránek nebo využíváním našich služeb.

Účel zpracování dat a jejich rozsah

Vy sami běžně určujete, které osobní údaje s námi sdílíte. Může se však stát, že poskytnutí našich produktů nebo služeb bude od vás vyžadovat určité konkrétní informace, které jsou potřebné např. pro vygenerování licence, pro poskytování technické podpory, úpravy našeho software pro konkrétní potřeby, apod. Mezi tyto informace patří následující: e-mailová adresa, jméno a příjmení, země, účel, údaje o společnosti, údaje o používaném operačním systému, IP adresa nebo na vyžádání další osobní údaje.

Informace, které nám poskytujete

Poté, co máte vytvořený účet nebo si zaregistrujete produkt (software), shromažďujeme další informace, mezi které patří například aktuální verze licence a nárok na další upgrade, vaše plány předplatného, podrobnosti o produktech, které jste si zakoupili nebo o ně projevili zájem, podrobnosti o školeních, informace o způsobu komunikace, který preferujete, záznamy naší komunikace s vámi tam, kde je to potřebné (servisní záznamy, korespondence, řešení technických problémů s využíváním vašich licencí, apod.), dále například komentáře, které jste zveřejnili v našem diskuzním fóru a obsah vašich příspěvků na chatu, případně také obsah zpráv, které jste nám poslali pomocí formuláře pro technickou podporu, který je k dispozici na našem webu.

Když provedete nákup prostřednictvím našich webových stránek, používáme služby platebních zprostředkovatelů (WorldPay). Neukládáme informace o vaší kreditní kartě ani žádné další finanční údaje (kromě potvrzení, že byla provedena platba v určité výši). Shromažďujeme od vás kontaktní údaje, které předáváme platebnímu zprostředkovateli za účelem umožnění transakce.

Informace, které získáváme na základě vašeho používání našich produktů

Shromažďujeme informace o našich produktech, které používáte, a způsobu, jak je používáte. Tyto informace máme možnost využívat v oprávněném zájmu ke zlepšování našich produktů nebo zabraňování podvodného jednání a softwarového pirátství. Mezi tyto informace patří systémové informace a data o využití (např. operační systém, typ zařízení, které používáte), licenční informace produktu, data o technických chybách, ke kterým může dojít.

Vaše osobní data používáme vždy s rozvahou a užitečně, například pro ověření vaší identity v rozsahu nezbytně nutném k poskytnutí našich smluvních závazků vůči vám, k dodávání služeb, produktů, podpory nebo vámi vyžádaných informací k vaší aplikaci, k zasílání důležitých informací v rozsahu naší smlouvy s vámi, za účely našich oprávněných zájmů k lepšímu pochopení vašeho používání našich produktů, abychom je mohli dále zlepšovat a opravovat problémy, které se mohou během používání objevit.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem využíváme nejmodernější technologie, postupy a procesy. Pro přenosy vašich údajů v prostředí internetu používáme pro jejich ochranu šifrování (SSL/TLS). K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Používání cookies

Cookies používáme k zaznamenání obecných údajů při procházení našich stránek a online služeb, které jsou na našem webu k dispozici. Zaznamenáváme například IP adresu vašeho počítače, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože díky tomu může být vaše příští návštěva mnohem snazší a produktivnější. Využíváme také službu Google Analytics. Tyto údaje používáme ke správě a optimalizaci stránek a k celkovému zkvalitňování našeho webu a služeb. Cookies pro cílení reklamy na našem webu nepoužíváme. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat (internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení pak zabrání ukládání údajů o navštívených webech).

Neosobní údaje

Neosobními údaji se myslí údaje ve formátu, který jako takový neumožňuje asociaci na konkrétní osobu. Takové údaje můžeme shromažďovat a používat za jakýmkoli účelem. Shromažďovat můžeme údaje, jako je adresa URL odkazujícího serveru, čas, informace o aktivitách našich uživatelů na naší webové stránce. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje. Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

Facebook, YouTube a podobná média

Naše webové stránky obsahují odkazy pro propagaci našeho produktu a služeb s ním spojených na sociálních sítích Facebook a stránkách YouTube. Tyto odkazy jsou realizovány pomocí kódu dodaného přímo Facebookem a YouTube. Tento kód závisí na umístění souborů cookies (viz výše). Přečtěte si prosím také prohlášení o ochraně osobních údajů na sítích Facebook a YouTube, abyste zjistili, co se děje s Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány pomocí tohoto kódu.

Odhlášení z odběru newsletterů

Pokud si nepřejete dostávat newsletter, můžete se z odběru kdykoli odhlásit. Máte k dispozici několik možností – odhlášením odběru přímo ve vašem registračním účtu, zasláním mailu na posta@varicad.cz, kde do předmětu zprávy uvedete „Odhlásit Newsletter" nebo přímo reakcí na obdržený email, kde bude uvedená možnost pro odhlášení.

Aby nedošlo v budoucnu k nedorozumění, chceme vás upozornit, že odhlášením se z odběru newsletterů nedojde na naší straně k zastavení komunikace s vámi. Za účelem plnění smlouvy budeme využívat i nadále vaše kontaktní údaje pro předávání informací nemarketingového charakteru, které souvisí s vaší licencí, produktem (aplikací) nebo službou, které vám poskytujeme.

Přístup k vašim osobním údajům, právo na informace a další práva

Máte samozřejmě právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Máte právo je kdykoliv upravovat a doplňovat, získat jejich kopii nebo zažádat o výmaz (být zapomenut).

Úpravu a aktualizaci vašich údajů můžete provádět vy sami, pokud se přihlásíte do svého účtu. Můžete nás také požádat o odstranění vašich osobních údajů nebo zrušení celého účtu.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni uchovávat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na základě oprávněného zájmu v oblasti ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k tomu, abychom vám poskytovali produkty, které používáte, a splňovali své právní povinnosti.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít obrátit ohledně informací týkajících se zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 485 113 735 nebo na e-mail: posta@varicad.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. května 2018.