Školení

Nabídka kurzů školícího střediska VariCAD (kurzy a konzultace je možné dohodnout také formou on-line výuky):

Školení na novinky v nejnovější verzi VariCAD - 1 den

Termíny: informace na tel. čísle 485 113 735

Toto školení doporučujeme všem uživatelům, kteří mají zájem si co nejrychleji osvojit nové způsoby práce v nejnovější verzi programu VariCAD. V průběhu školení se dozvíte veškeré možnosti a varianty ovládání systému a jak nejlépe vše zkombinovat tak, abyste si svou práci především ulehčili a zefektivnili. Současně budou také probrány nové funkce, které tato verze nabízí. Kurz je vhodný pro všechny, kteří mají zájem využívat moderní způsoby práce.

Objednávky a bližší informace na tel. čísle 485 113 735


Školení pro začátečníky - 1 den

Termíny: informace na tel. čísle 485 113 735

Tento kurz je určen především začínajícím uživatelům, kteří mají zájem naučit se ve velice krátkém čase co nejefektivnějším způsobem využívat systém VariCAD. Během jednoho dne budou seznámeni s nástroji pro tvorbu výkresů a modelů. Absolvováním tohoto kurzu si uživatel nejen podstatně zkrátí dobu nutnou pro seznámení se s produktem, ale především zvýší produktivitu své práce.

Objednávky a bližší informace na tel. čísle 485 113 735


Individuální certifikované školení a konzultace

Jedná se o speciální školení na míru, které je připraveno pro posluchače z jedné firmy. Obsah, tempo a způsob školení je přizpůsoben konkrétním požadavkům, znalostem a zaměření zákazníka. Mohou jej využít jak začínající, tak pokročilejší uživatelé. Školení je možné dohodnout na libovolný počet dní.

Informace na tel. čísle 485 113 735


Metodika práce ve VariCADu, strategie, postupy, pokročilé funkce - 1 až 3 dny

Termíny: informace na tel. čísle 485 113 735

Toto školení je určeno pro všechny uživatele systému VariCAD, kteří si myslí, že již zvládli základy modelování a nyní si chtějí osvojit další nástroje, které jsou k dispozici především pro tvorbu složitých modelů a rozsáhlých sestav. Školení je vhodné i pro uživatele, kteří používají VariCAD delší dobu a naučili se ho převážně sami. Stává se často, že si uživatel při své práci zvykne na postupy, které jsou zdlouhavé a někdy i zcela nevhodné. Takový způsob práce může postupně vést k potížím při tvorbě složitějších modelů a sestav. Naše školení naopak uživatele těchto problémů ušetří a umožní jim podstatně zvýšit kvalitu práce. Toto školení je vhodné i pro uživatele, kteří doposud modelovali ve starších verzích VariCADu a nyní mají zájem se co nejlépe a nejrychleji zorientovat ve změnách, které přináší nejnovější verze.


VariCAD negrafické informace - archív, razítka, kusovníky - 1 den

Termíny: informace na tel. čísle 485 113 735

Školení je určeno všem, kteří si chtějí osvojit nejen nové způsoby práce modelování, ale také využívat automatické vyplňování razítek, automatickou tvorbu kusovníků a možnost přenosu dat do informačních systémů. Je zaměřeno na detailní zvládnutí všech možností nastavování atributů těles, automatického generování kusovníků, vyplňování razítek, export dat, apod. Toto školení je vhodné nejen pro nové uživatele, ale také pro všechny, kteří dříve používali archiv ve starších verzích systému VariCAD.Adresa školícího střediska: Husova 678/42, Liberec

Objednávky a bližší informace:
Telefonicky na tel.: +420 485 113 735 nebo emailem: objednavky@varicad.cz