Knowledge Base

Přiblížení/Posouvání/Rotace

Klíčová slova: Všechny, rotace, přiblížení, posouvání, 3D Obraz,

Pro změnu přiblížení:
- použijte kolečko myši, nebo
- stiskněte pravé + prostřední tlačítko myši(pořadí, ve kterém tlačítka stisknete, je důležité) a pohybujte s myší, nebo
- stiskněte Shift + levé tlačítko myši

Pro posouvání pohledu:
- stiskněte prostřední + levé tlačítko myši(pořadí, ve kterém tlačítka stisknete, je důležité), nebo
- stiskněte Ctrl + levé tlačítko myši

Pro rotaci(3D):
- stiskněte pravé + levé tlačítko myši(pořadí, ve kterém tlačítka stisknete, je důležité), nebo
- stiskněte Ctrl + Shift + levé tlačítko myši